TUOTEHAKU

Oppilaitokset

Nykyaikaisissa kouluissa keskitytään opiskelijoiden ja ympäröivän yhteisön tarpeisiin.

Koulut ovat usein meluisia. Niillä on useita käyttötarkoituksia. Niissä on monitoimitiloja, joiden rakennusmateriaalien tulee olla helposti kunnossapidettäviä, turvallisia ja kestäviä. ROCKFON on laatinut 10-kohtaisen tarkistusluettelon oppilaitoksista saamansa laajan kokemuksen pohjalta.

Akustista mukavuutta

Akustinen mukavuus on tärkeää oppilaitoksissa. Voimakas melu ja puutteellinen akustiikka heikentävät opetuksen laatua ja opiskelijoiden oppimiskykyä.

Lujuus

Oppilaitoksissa käytettävien rakennusmateriaalien tulee kestää pitkään kovassa kulutuksessa.

Rakennusmateriaalin turvallisuus

On tärkeää käyttää turvallisia rakennusmateriaaleja, jotka ovat huolettomia ja täyttävät paloturvallisuusvaatimukset.

Ilme

Oppilaitosten on luotava omat brändinsä ja ilmeensä, jotta ne vetävät puoleensa opettajia ja opiskelijoita. Rakennusmateriaalien on innostettava yksilöllisyydellään.

Toimitilojen hallinta

Oppilaitokset rakennetaan kestämään pitkään. Niissä otetaan huomioon tarpeiden muuttuminen tulevaisuudessa. Rakennusmateriaalien tulee olla helposti kunnossapidettäviä, monipuolisen käytön sallivia, mukautuvia ja vankkoja.

Uudistusmahdollisuudet

Nykyisiä oppilaitoksia on voitava mukauttaa uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Uudistusbudjetit ovat tavallisesti rajalliset.

Sisäilmasto

Oppilaitoksissa käytettävä rakennusmateriaalit eivät saa vaarantaa opiskelijoiden tai opettajien terveyttä. Niiden on pidettävä sisäilmasto terveellisenä.

Kestävä kehitys

Oppilaitoksissa käytettävilla materiaaleilla tulee haitata ympäristöä mahdollisimman vähän.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus ja terminen massa saavat suunnittelussa nykyään suuren painoarvon. Siksi akustiset haasteet ovat yleisiä.

Oppilaitosten sisustussuunnittelun asiantuntija

Rakennusten suunnittelusta ja uudistamisesta päättävät etsivät luotettavia kumppaneita, joilla on asiantuntemusta ihanteellisista ja käyttömukavista tilaratkaisuista.

    Contact

  Tuotehaku

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order