TUOTEHAKU

Teollisuus

Teollisuudessa alakatolle asetettavat vaatimukset perustuvat yleensä tiloissa valmistettaviin tai säilytettäviin tuotteisiin. Raskaassa teollisuudessa vaatimukset ovat erilaiset kuin elintarviketeollisuudessa, korjaamoissa tai lautatarhassa. Teollisuusrakennuksiin ei yleensä voi asentaa riippuvaa alakattoa, sillä asennuksiin on päästävä helposti käsiksi. Melunvaimentimet tai seinävaimennuslevyt ovat oikea valinta.

Suunniteltaessa tuotantotiloja on otettava huomioon monia seikkoja. Oikea valaistus, paloturvallisuus ja joskus hygienia ovat keskeisiä tekijöitä. Teollisuudessa melu on yleensä paljon kovempaa kuin muissa rakennuksissa. Niissä ja niiden ympäristössä työskentelevien akustinen mukavuus on otettava huomioon.

Altistuminen päivittäin vähintään kahdeksan tunnin ajaksi voimakkuudeltaan 85–90 dB:n äänelle aiheuttaa kuulovaurion vaaran. Jos teollisuustilassa on meluisia koneita kovalla lattialla, on kiinnitettävä huomiota niiden äänieristykseen.

  Contact

  Tuotehaku

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order