TUOTEHAKU

Terveydenhuolto

Terveydenhuoltokiinteistöjen omistajat haluavat arkkitehdeiltä mukavia, turvallisia ja toipumista edistäviä hoitoympäristöjä.

Ulkonäön ja pohjaratkaisun lisäksi vaaditaan akustiikkaa, hygieenisyyttä, paloturvallisuutta ja kestävän kehityksen vaatimusten täyttymistä. ROCKFON-alakatot ovat kustannustehokas ratkaisu. Ne auttavat vastaamaan terveydenhuollon asettamiin haasteisiin.

Suunnittelu

Terveydenhuollossa ollaan siirtymässä pois edellisten sukupolvien kovista ja kylmistä ratkaisuista. Lämminsävyisissä ympäristöissä käytetään useita erilaisia suunnitteluelementtejä. Ne ovat esteettisempiä ja hotellimaisempia.

Hygienia

Sairaaloissa saadut infektiot ovat yleisiä monissa maissa. Ne aiheuttavat päänvaivaa kiinteistöpäälliköille, sairaalan johdolle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuoltolaitoksissa käytettävät rakennusmateriaalit eivät saa vaikuttaa haitallisesti ilman puhtauteen, jotta infektiot eivät leviä. Pintojen tulee olla kestäviä ja hygieenisiä. Ne on voitava puhdistaa ja desinfioida helposti. Niiden on kuitenkin täytettävä käyttöön kohdistuvat odotukset ja oltava esteettisiä. Rockfon-alakattolevyt on valmistettu vettä hylkivästä kivivillasta, joka ei toimi mikro-organismien kasvualustana.

Akustista mukavuutta

Äänet voivat häiritä potilaita ja henkilöstöä. Oikeanlainen akustiikka nopeuttaa paranemista ja kuntoutumista. Tehokkaasti ääntä vaimentavat ROCKFON-alakatot parantavat potilashuoneiden akustiikkaa. Lisäksi ne auttavat vähentämään kaukaa kantautuvia esimerkiksi koneiden ääniä ja puhetta sekä käytäviltä kuuluvia askel- ja muita ääniä. Ääntä eristävät ROCKFON-alakatot parantavat yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta tutkimus- ja vastaanottohuoneissa.

Paloturvallisuus

Sairaalarakennusten tiettyjen osien evakuoiminen tulipalon syttyessä on lähes mahdotonta. Sellaisia ovat esimerkiksi tehohoitoyksiköt, leikkaussalit ja vastasyntyneiden osastot. Siksi paloturvallisuus on tärkeintä, kun suunnitellaan monimutkaisia ja vilkkaasti liikennöityjä sairaalarakennuksia. ROCKFON-kivivilla-alakattojen kaltaiset A-luokan syttymättöät materiaalit rajoittavat tulipalon leviämistä sekä vähentävät savun ja pisaroiden muodostumisen vaaraa. Tällaiset materiaalit säilyttävät ominaisuutensa, jos syttyy tulipalo.

Kestävä kehitys

Terveydenhuoltoala näyttää muille suuntaa suosimalla kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä rakennuksia. Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönsuojelutavoitteiden täyttämiseksi päätöksentekijöiden kannattaa valita ROCKFONin kaltainen kumppani, joka pystyy toimittamaan luontaisesti uudistuvasta raaka-aineesta valmistettuja kestäviä ja muunneltavia alakattoja.

  Contact

  Tuotehaku

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order