TUOTEHAKU

Toimistot

Hämärän tunkkaiset, ummehtuneelta tuoksuvat toimistot kaikuvine käytävineen ovat jääneet historiaan.

Työnantajien ja työntekijöiden mielestä toimistojen tulee nykyään olla kirkkaasti valaistuja, puhtaita, innostavia ja ennen kaikkea turvallisia. Yhä useammissa säännöksissä sanotaan samaa. ROCKFON auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet ja poistaa esteitä suunnittelun tieltä, sillä tuotteilla on useita pinta-, reuna- ja mittavaihtoehtoja. Huippuluokan akustiset, palonsuojaus- ja valonheijastusominaisuudet auttavat voittamaan nykyaikaisen toimistosuunnittelun haasteet.

Vuorovaikutus

Uusimpien liikkeenjohdon teorioiden mukaan henkilöstön tuottavuus ja tyytyväisyys paranevat, kun muiden kanssa voidaan olla vapaassa vuorovaikutuksessa luovuuteen innostavassa ympäristössä. Perinteisten luottamuksellisuuden varmistavien neuvotteluhuoneiden lisäksi nykyaikaisissa toimistoissa on epämuodollisia kokoontumistiloja, kuten kahvihuoneita tai auloja, jotka kannustavat vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen.

Toisaalta se, mikä on yhdelle antoisa jutteluhetki, saattaa häiritä muita. Mitä enemmän vuorovaikutusta, sitä suuremmaksi haasteeksi luottamuksellisuuden ja keskittymisen varmistaminen aiheuttaa.

Joustavuutta

Kuljeskelun ja yhteistyön vapaus edellyttää joustavia pohjaratkaisuja. Organisaatioiden työtiloja on voitava muuttaa, sillä liiketoiminta muuttuu nopeasti. Ketterästi muuntuvia tiloja on melko nopea ja helppo muuttaa. Pohjaratkaisuun tehtävät muutokset edellyttävät kuitenkin muutoksia alakattoon, jotta akustiikka pysyy tilan käyttäjien tarpeiden tahdissa. Lisäksi alakaton yläpuolelle asennettuihin kaapeleihin tulee päästä helposti käsiksi.

Avoimuus

Suunnittelijat pyrkivät innostaviin tilaratkaisuihin, jotka ilmentävät organisaation energiaa ja avoimuutta. Jotkin arkkitehdit vievät avoimuuden käsitteen äärimmilleen suunnittelemassa aiemmin piilotetuista tuotanto- ja neuvottelutiloista akvaariomaisia.

Tällaisissa rakennuksissa käytettävät kookkaat ikkunat ja kovat materiaalit aiheuttavat usein vakavia akustisia ongelmia. Termisen massan määrän kasvaminen haastaa suunnittelijat ajattelemaan äänenvaimennusratkaisuja uudella tavalla.

Kestävä kehitys

Kaikkien rakennusten ratkaisut ja käyttötarkoitus ovat erilaisia. Tutkimusten mukaan hyvä akustiikka, valaistus ja lämpötila lisäävät henkilöstön tyytyväisyyttä, tuottavuutta ja hyvinvointia, jolloin poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät. Tilalle asetettuja akustisia vaatimuksia ei aina ole helppo tasapainottaa kestävän kehityksen mukaisten lämmitys-, jäähdytys- ja energiansäästövaatimusten kanssa. ROCKFONin ratkaisut auttavat suunnittelijoita toteuttamaan näkemyksensä. Kierrätyskelpoiset ratkaisut voivat parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta kiinteistönomistajien iloksi sekä lisätä ympäröivien yhteisöjen hyvinvointia.

Uudistettavuus

Edellä kuvatut näkemykset ovat vallalla muuallakin kuin uudiskohteissa. Kun talous mataa, omistajat kunnostavat mielellään kiinteistöjään, jotta ne säilyvät kilpailukykyisinä. Vuokralaiset haluavat moderneja, laadukkaita tiloja ja ovat kustannustietoisia. Kunnostettu toimitila, jossa energiaa kuluu vähemmän, houkuttelee vuokralaisia.

Korjausrakentaminen voi olla hankalampaa kuin uudisrakentaminen, koska se ei koskaan käynnisty puhtaalta pöydältä. On tärkeää valita alakatto- ja seinäratkaisut, joka auttavat optimoimaan kunnostetun tilan nykyisen ja mahdollisesti myös tulevan pohjaratkaisun.

 

  Contact

  Tuotehaku

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order