TUOTEHAKU

Palotekninen käyttäytyminen

Palotekninen käyttäytyminen kertoo ruokkiiko materiaali liekkejä

EU arvioi tätä (EN 13501-1) materiaalin syttymisen, lämmönjohtavuuden, liekkien leviämisen sekä savun, myrkyllisen kaasujen ja palavien pisaroiden tai hiukkasten muodostumisen ja/tai näiden seikkojen yhdistelmän perusteella.

Paras luokitus on A1. Näin luokitellut tuotteet eivät lietso tulipalon syttymistä eikä leviämistä. Ne eivät muodosta savua eivätkä palavia pisaroita.

Useimpien ROCKFON-alakattojen luokitus on A1.

  Contact

  Tuotehaku

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order