Kestävän kehityksen hankkeet

Tuotantoprosessit
ROCKFON:in ja ROCKWOOL:in valmistusprosessin tärkeimpiä alueita valvotaan ja parannetaan jatkuvasti, niihin kuuluvat mm. energiatehokkuuden lisääminen, vedenkäytön vähentäminen, sivutuotteiden hyötykäyttö ja teollisuusjätteen uudelleenkäyttö.