order-bucket

Kaupungistuminen

Mitä kaupungistuminen tarkoittaa?

Jatkuvan väestönkasvun ja kaupungistumisen seurauksena maailman kaupunkiväestö tulee luultavasti kasvamaan 2,5 miljardilla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä. Se luo nykyasumiselle lisää paineita. Kaupunkiympäristöihin muuttaa joka viikko 1,5 miljoonaa ihmistä ja vuoteen 2050 mennessä yli kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. 

Kaupungistuminen luo monia haasteita ihmisten yleisterveydelle, hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja elämänlaadulle. Altistumme entistä enemmän saasteille, ilmastonmuutokselle ja muuttoliikkeelle jätehuollosta puhumattakaan. Pelkästään Euroopassa rakennukset kuluttavat yli kaksi kolmasosaa primäärienergiasta ja tuottavat saman verran kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kertomuksia ajattelutavoistamme

Kivivilla parantaa nykyään ihmisten työtä ja hyvinvointia monella eri tavalla. Tuotteemme rikastuttavat ihmisten elämää, parantavat tuottavuutta ja tekevät ympäristöstä kauniimman.

Tiesitkö tätä?

Kaupungistuminen luo monia haasteita ihmisten yleisterveydelle, hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja elämänlaadulle. Kaupungit voivat muuttua terveellisemmiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi, jos uusista ja nykyisistä rakennuksista tehdään energiatehokkaita.

Big city, urbanization, MUH

Käyttökohteita

rockfon