order-bucketLuotettava uusiutuvien materiaalien toimittaja

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja heidän yhteisöjään suoriutumaan modernin elämän haasteista resurssien tehokkaan käytön ja kiertotalouden edistämisen myötä.

Man on mountain, rock, sitting

Kierrätys ja uudelleen käyttö etusijalla

Maailman väestö jatkaa kasvuaan: ennusteiden mukaan meitä on 9,8 miljardia vuonna 2050 ja 11,2 miljardia vuonna 2100. Se tarkoittaa, että tuotantojätteen kierrätys ja hyötykäyttö on tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Materiaalijalanjälki, joka kuvaa hankkimamme raaka-aineen määrää, kasvoi kaikilla maailman alueilla vuosina 2000–2010, sillä tarvitsemme raaka-aineita kulutuksen aiheuttaman kysynnän kattamiseen.

Urbaanit elinympäristöt

Väestön kasvaessa myös urbaanit elinympäristöt laajentuvat. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa kaupungeissa asuu enemmän ihmisiä kuin maaseudulla, minkä vuoksi myös urbaaneja asuinratkaisuja ja infrastruktuuria tarvitaan laajemmassa mittakaavassa.   

Säästäväisyys kunniaan 

Rakennussektori tuottaa kolmanneksen kaikesta jätteestä, joka päätyy kaatopaikoille vuosittain. Ympäristöön haitallisesti vaikuttavan käytännön vastapainoksi alalla otetaan käyttöön erilaisia jätemateriaaliin liittyviä hankkeita ja käytäntöjä, kuten upcycling-kierrätys. Tavoitteena on tuottaa ylijäämämateriaalista kaupallisesti arvokkaita tuotteita, vähentää jätteen määrää sekä vähentää neitseellisen raaka-aineen kysyntää. 

Raaka-aineiden kierto

Kiertotalousmallissa pyritään muuttamaan nykyinen suoraviivainen kulutusmalli ja siirtämään toiminnot osaksi kiertoa. Resurssien uudelleenkäyttö tehokkaasti ja kannattavasti vähentää materiaalijalanjälkeä. 

Jätteen oikeanlainen hallinta on elintärkeä osa kestävää tulevaisuutta ja oikeiden materiaalien käyttö voi edistää kestävän kehityksen mukaista elämää. 

Kestävä rakennustoiminta

Jo valmiiksi haastavissa oloissa toimivien rakennuttajien on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisten tuottajien kanssa, jotka tarjoavat kestäviä materiaaleja ja materiaalien elinkaaren huomioivia hankkeita, kuten upcycling-kierrätystä. Upcycling tarkoittaa, että käytetyistä rakennusmateriaaleista valmistetaan tuotteita, joiden ominaisuudet vastaavat neitseellisiä raaka-aineita. Se vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja pienentää materiaalijalanjälkeä sekä mahdollistaa puhtaamman, tehokkaamman ja kestävän tulevaisuuden.

Rockfonin akustiikkaratkaisut valmistetaan kivivillasta, joka on kestävä ja käytännössä ehtymätön materiaali. Tuotteet ovat kestäviä ja niitä voidaan hyödyntää upcycling-periaatteiden mukaisesti, mikä edistää kiertotaloutta ja mahdollistaa puhtaamman tulevaisuuden.  

Teemme jatkossakin ahkerasti työtä sen eteen, että tuotteemme ovat entistä parempia ja ympäristövaikutukseltaan pienempiä. Siksi sisällytämme kestävän kehityksen periaatteita niin tuotantoon, toimintaamme kuin tutkimukseen ja kehitykseenkin.

Jens Birgersson

toimitusjohtaja, ROCKWOOL-konserni
ROCKWOOL-konserni
rockfon