Mitä tulevaisuus tuo tullessaan sisätilojen suunnittelulle? Katsotaanpa trendejä, jotka vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin vuonna 2021 ja sen jälkeen

10 February 2021

Maapallon elinkelpoisuus muuttuu parhaillaan nopeasti pahenevan ympäristökriisin, pandemiaan johtavien tautien sekä monimutkaisessa ja erittäin digitalisoituneessa globaalissa yhteiskunnassa elämisen aiheuttamien haasteiden myötä. Jos emme kiinnitä huomiota ympäristöön, kestävyyteen ja hyvinvointiin, on suuri riski, että luovutamme tuleville sukupolville maailman, jossa eläminen on erittäin haastavaa. Tällä on valtava vaikutus rakennetun ympäristön suunnitteluun ja käyttämiimme materiaaleihin.

Rockfon® Color-all™ Planonissa Nijmegenin kaupungissa Hollannissa.

Vuonna 2021 kestävään kehitykseen keskittyvät suunnitteluratkaisut tulevat välttämättömiksi, ja hyvinvointi on asialistalla korkealla. Tutkitaanpa trendejä, jotka nousevat keskiöön.

Mikä on erilaista kuin viime vuosina?

Jo muutaman vuoden ajan kaiken seinistä ja katoista työtasoihin on täytynyt olla kirkkaan valkoista toimien ikään kuin taustakankaana huomiota herättäville esineille ja design-klassikoille.

Tämä on kuitenkin muuttumassa. Ihmiset koteloituvat ja keskittyvät luomaan visuaalista kiinnostusta ja rentouttavaa tunnelmaa väreillä ja luonnollisilla materiaaleilla kutsuen luonnon sisätiloihin. Vuoden 2021 pääpiirteitä ovat kasvava tietoisuus kestävästä kehityksestä ja kokonaisvaltaisesta suunnittelusta sekä tarve saada yhteys luontoon uudelleen muodostettua hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Rockfonilla aiomme siirtyä sanoista tekoihin.

Innovaatiojohtajamme Christian Klingen haastattelussa selvitimme, mitä trendit ovat vuonna 2021 ja mikä vaikutus niillä on Rockfoniin. Hän on juuri oikea henkilö vastaamaan, kun halutaan ymmärtää, miten nämä uudet trendit vaikuttavat asiakkaiden tarpeisiin ja heidän suunnitteluvalintoihinsa.

Mitkä ovat tärkeimmät sisustussuunnittelua hallitsevat ja siihen vaikuttavat trendit, kun kyse on hyvinvoinnista, kestävyydestä ja innovaatioista?

Olen vakuuttunut siitä, että luontoon perustuva tai biofiilinen suunnittelu tai mikä tahansa yksinkertaiseen vihreään asumiseen liittyvä asia, on trendi paitsi vuonna 2021, myös tulevina vuosina. Tämä perustuu haluun puuttua kokemiimme suuriin ympäristöhaasteisiin ja kunnioittaa luontoa kaiken elämän perustana. Myös koronapandemiaan, globalisaatioon ja ylikansoittumiseen liittyvät asiat ohjaavat meitä kohti yksinkertaisempaa ja vihreämpää elämää. Elämäntapa, joka vaatii tasapainoisempaa suhdetta ympäröivään luontoon. Nyt on aika kantaa vastuuta myös muotoilualalla.

Sanoisin, että puhuttaessa suunnittelusta futurismin ja materialismin aika on ohi. Käsite "käytä ja heitä pois" ei ole enää mahdollinen, ja ihmiset ovat tietoisempia siitä, miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa heidän ympäristöönsä. Myös arkkitehtuurissa käytetyt ilmaisut ja menetelmät, joissa tietyt tietokoneella tehdyt mallit ovat olleet trendikkäitä, muuttuvat. Uskon, että tulevina vuosina ihmiset haluavat jotain lämmintä, syleilevää ja ainutlaatuista. Asioita, joita voi koskettaa ja jotka voi tuntea, jotain luonnollista, joka ei ole uhka olemassaolollemme.

Vastuun ottaminen on kaikessa mielessä hallitseva tekijä ja laaja aihe, kenties kaikista suurin aihe, mitä tulee suunnitteluun, arkkitehtuuriin, tuotantoon ja materiaalien valintaan.

Minulle kestävyys ei ole trendi vaan välttämättömyys

Christian Klinge

INNOVAATIOJOHTAJA

Mahdollisimman kestävä kehitys syntyy kiertokulun eri näkökulmien ja mahdollisten ratkaisujen tarkastelusta. ”Jätteet tuotteiksi” -ajatusmallista tuttu materiaalin uudelleenkäyttö, kierrätys ja jopa upcycling ovat johtavia trendejä, ja tulemme näkemään lisää ratkaisuja, joissa ne ovat aivan ytimessä. Kyse ei ole vain keskittymisestä yhteen avainelementtiin, vaan siitä, miten pienet muutokset eri tekijöissä voivat vaikuttaa kestävyyteen merkittävästi.

Miten näet näiden trendien vaikuttavan loppukäyttäjiin?

Yksinkertaisuuden tavoittelusta huolimatta odotan suunnitteluun kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Ratkaisuista tulee entistä monimutkaisempia, ja monimutkaisuuden omaksuminen tulee trendaamaan tulevina vuosina. Suunnittelu siirtyy pois lineaarisista kertakäyttöisistä ratkaisuista ja keskittyy ratkaisuihin, jotka kattavat ihmisten elämän koko kirjon. Tulee tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat hyvinvointia ja auttavat ihmisiä saamaan yhteyden luontoon.

 

Uskon, että näemme liikettä kohti läheisyyttä ja tiiviimpää yhteyttä lähellä oleviin ihmisiin. Perhe ja ystävät tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Selvitämme, miten tiloja voidaan yhdistää ja yhdistellä yhteiselämän hyödyksi. Koteloidumme ja suojaamme itseämme uhalta, jonka nykyinen mahdollisesti katastrofaalinen polkumme voi aiheuttaa.

Uskon myös, että tulemme näkemään paljon enemmän "alusta-ajattelua".

Se on näkökohta tai ajattelutapa, jota me Rockfonilla pyrimme toteuttamaan suunnittelukehityksessämme. Pyrimme omaksumaan ja tukemaan monimutkaisia toimintoja.

Kun viittaan "alusta-ajatteluun", uskon, että menneinä vuosikymmeninä on ollut taipumus pyrkiä valmiisiin ratkaisuihin, joissa on ennalta määritelty toiminnallisuus ja estetiikka. Me tulemme tarkastelemaan tuotteita ja palveluita, joiden avulla käyttäjä voi muokata tai jopa vaikuttaa ratkaisuun omien tarpeidensa mukaan.

Malleista tulee modulaarisempia, joustavampia ja jopa sopeutuvia useisiin lisävarusteisiin ja teknologioihin. Käyttäjät voivat konfiguroida mallit uudelleen tarpeidensa mukaan ja helpottaa erilaisia toimintoja. Ajattelutapa, joka mahdollistaa suunnitteluratkaisun tulkinnan ja yhdistämisen useampaan toimintoon, on etusijalla. Modulaarisuutta ja personointia tulemme siis näkemään tulevina vuosina.

Miten luulet näiden näkökohtien vaikuttavan akustisiin kattoihin?

Jos puhumme kattojen, seinien ja sisätilojen sisältämistä näkökohdista, en usko, että katsomme asiaa pelkästään kattona tai yhtenä komponenttina. Pidän sitä useiden teknologioiden ja toimintojen kantajana, kenties tutkimuksena digitaaliseen ulottuvuuteen tai muiden sisäympäristössä käytettyjen ominaisuuksien integroimiseen. Mielestäni meidän ei pitäisi nähdä kattoja vain yhtenä asiana, vaan pintana tai taustakankaana, joka voi mukautua erilaisiin saatavilla oleviin käyttäjän haluamiin teknologioihin ja lisävarusteisiin. Tämä voi tarkoittaa erilaisia kattoon integroituja tai siitä riippuvia elementtejä, jotka tarjoavat monipuolisemman ilmaisun ja toimivuuden.

 Jos kyseessä on seinäjärjestelmä, kyse voi olla kiinnikkeistä tai järjestelmistä hyllyjen tai riippukasvien kiinnittämiseen, tarjoten mahdollisuuden räätälöidä ratkaisua ja tuoda luontoa suoraan suunnitteluun. Kyse voi olla myös muista komponenteista, joita käytät jokapäiväisessä elämässä järjestelmän mukauttamiseksi ja uuden ulottuvuuden luomiseksi.

Tämä on suuri haaste järjestelmäsuunnittelijalle ja vaatii aivan uudenlaista ajattelutapaa. On ymmärrettävä uutta järjestelmää tai tuotetta kehitettäessä mahdollisesti kohdattavien näkökohtien ja ulottuvuuksien monimuotoisuus – jopa jotain sellaista, mikä ei ole ennalta kuviteltavissa. Järjestelmäsuunnittelijan on katsottava laajempaa kuvaa ja pyrittävä ymmärtämään konteksti, jossa ratkaisu toteutetaan.

On tärkeää ottaa huomioon käyttäjän näkökulma ja esittää kysymyksiä kuten "mitä täällä voisi tapahtua?", "mitä he tarvitsevat menestyäkseen?" tai "mitä he haluaisivat yhdistää suunnitteluumme saadakseen asiat toimimaan?". Jopa järjestelmän avaaminen muiden osapuolten tuotteille ja siten heidän murtautumisensa järjestelmään voi tulla kyseeseen.

On syytä ymmärtää, että se, mitä brändinä tarjoaa, on alusta, jota voidaan käyttää aivan niin kuin käyttäjä haluaa.

Ratkaisuja, jotka kattavat ihmisten elämän koko kirjon

Christian Klinge

INNOVAATIOJOHTAJA

Miten arvelet COVID-19-pandemian vaikuttavan sisustussuunnitteluun?

Luuletko, että julkisiin tiloihin kuten ravintoloihin, kauppoihin ja vapaa-ajan tiloihin liittyvissä hankkeissa kiinnitetään enemmän huomiota hygieenisiin rakennusmateriaaleihin?

Sanoisin, että on merkittävä ero sen ammattilaissegmentin, jonka tarvitsee käsitellä elämäntapaamme vaikuttavat muutokset, ja loppukäyttäjien käyttäytymisen ja elämäntavan välillä. Tarkoitan sitä, miten pandemian jälkeiset muutokset vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä ja itsensä suojaamisen tunteeseen.

Sanoisin, että tämä asiakkaiden erityinen ajattelutapa liittyy hyvin läheisesti luontoon perustuvaan trendiin. Tässä luontolähtöisessä trendissä huomio on siirtymässä pois ratkaisuista, jotka aiheuttavat luonto- ja ympäristöhaittoja. Olemme huomanneet, että maapallo on alkanut taistella vastaan, ja ihmisinä haluamme välttää aiheuttamasta lisävahinkoa, mutta ihmiset eivät tiedä mitä asialle pitäisi tehdä. Niinpä he alkavat koteloitua ja tehdä tilaa sosiaalisille ja työhön liittyville toimille, joita voidaan tehdä kotona.

Luuletko, että pandemian aikana kohtaamamme kokemukset vaikuttavat rakennusten suunnitteluun ja muotoiluun yleisesti?

Ammattilaissegmentin osalta uskon, että painopiste korostuu enemmän suunnittelussa ja turvallisempien ja terveellisempien ratkaisujen luomisessa. Suunnitelmissa käsitellään desinfiointikysymyksiä, turvaetäisyyksiä, puhdistusta ja muita hygieniaan ja terveyteen liittyviä tekijöitä. Toisaalta näen myös, että koko hygieniapainotus voi vähitellen heiketä, jos tilanne palautuu normaaliksi. Mutta biofiilinen suuntaus itsessään säilyy ja siitä tulee entistä vaikuttavampi tekijä tulevaisuuden suunnittelussa.

Mitä mielenkiintoisia asioita uskot, että asiakkaamme voivat odottaa tapahtuvan vuonna 2021, ja miten ne liittyvät aiemmin mainitsemiisi trendeihin?

Toivon, että asiakkaamme kokevat Rockfonin täysin uuden ulottuvuuden.

 Uuden brändi-identiteetin osalta varmistamme, että siirrymme sanoista tekoihin ja toimitamme uusia brändilupaustemme mukaisia ratkaisuja, jotka luovat kaikille hyvältä kuulostavan maailman – elämänlaatua ja hyvinvointia tukevan sellaisen. Ensimmäistä kertaa he kokevat ja näkevät todellisia designtuotteita, jotka on kehitetty kokonaisvaltaisemmalla lähestymistavalla, modulaarisina ja alustakeskeisinä. Uutena asiana tuomme tuotevalikoimaamme uusia materiaaleja, mikä on yksi lisäaskel tavoitteidemme saavuttamisessa.

 Vuonna 2021 Rockfon avautuu kokonaan uudelle ulottuvuudelle, joka hyödyttää asiakkaitamme ja tukee kestävämpää ja luonnonläheisempää elämäntapaa. Haluamme ottaa merkittävän askeleen kohti uutta brändiulottuvuuttamme. Emme ainoastaan tuo markkinoille uusia tuotteita, vaan lanseeraamme myös kokonaan uusia tuotekategorioita. Kyseessä on uusien ratkaisujen paletti, joka paljastaa tuotteidemme suunnittelu-ulottuvuuden. Otamme vielä uuden askeleen innovaatioissa ja luomme mahdollisuuden tarkastella ratkaisujemme suunnittelu-ulottuvuutta.

 

Biofiilinen suunnittelu

Biofiilisen suunnittelun tarkoituksena on yhdistää suunnittelu luonnonmukaisuuteen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Biofilia on "rakkautta luontoon" ja ihmisinä meillä on geneettinen yhteys luontoon.

Biofiilinen suunnittelu on olennaista kaikilla segmenteillä terveydenhoidosta koulutukseen ja toimistoista ja koteihin.

Tavoitteena on parantaa tiloja ihmiskeskeisesti ottaen huomioon ilmanlaatu, akustinen mukavuus, luonnollinen valaistus sekä esteettisen ympäristön psykologinen ja fysiologinen vaikutus.

 

Planon in Nijmegen, Netherlands, with Rockfon Color-all, Mercury