Oikeudellinen ilmoitus

Kaikki tämän verkkosivuston sisältö on ROCKWOOL A/S:n omaisuutta ja tekijänoikeuslakien suojaamaa. Lupa verkkosivuston asiakirjojen (kuten vuosikertomus, ympäristöraportti, lehdistötiedotteet, tuotetiedot yms.) käyttöön myönnetään, jos (1) ROCKWOOL A/S:n tekijänoikeusilmoitus on kaikissa kappaleissa, (2) verkkosivuston asiakirjoja käytetään tiedottamiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen eikä niitä kopioida tai lähetetä verkossa olevalla tietokoneella tai esitetä missään mediassa, ja jos (3) asiakirjoihin ei tehdä minkäänlaisia muokkauksia. Käyttö muihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa vakaviin siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Verkkosivuston ulkonäkö ja layout on ROCKWOOL A/S:n omaisuutta. Lupa käyttää yllä mainittuja asiakirjoja ei koske tämän verkkosivuston tai muun ROCKWOOL A/S:n omistaman tai hallinnoiman verkkosivuston (ROCKWOOL-sivustot) ulkonäköä tai layoutia. ROCKWOOL-sivustojen ulkonäköä tai layoutia ei saa kopioida tai matkia kokonaisuudessaan tai osittain. Mitään ROCKWOOL-sivustojen sisältämää logoa, grafiikkaa tai kuvaa ei saa kopioida ja välittää eteenpäin, paitsi jos siihen on ROCKWOOL A/S:n lupa.

ROCKWOOL A/S ei anna mitään takuita verkkosivustolla julkaistujen asiakirjojen ja grafiikan sisältämien tietojen soveltuvuudesta tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kaikki tällaiset asiakirjat ja niihin liittyvä grafiikka tarjotaan ”sellaisenaan” ja lain sallimassa laajuudessa ilman minkäänlaisia takuita. Vaikka mitkään tässä oikeudellisessa huomautuksessa esitetyt asiat eivät sulje pois tai rajoita vastuutamme väärän tiedon tarjoamisesta tai laiminlyönnistämme aiheutuvasta henkilövahinko- tai kuolemantapauksesta, ROCKWOOL A/S ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai mistään muista käytön, tietojen tai tuoton menetyksestä johtuvista vahingoista riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, laiminlyöntiin tai muuhun perusteeseen, verkkosivustolla saatavina olevien tietojen käyttöön liittyen.

Verkkosivustolla julkaistut asiakirjat ja grafiikat voivat sisältää teknisiä tai muita epätarkkuuksia sekä painovirheitä. ROCKWOOL A/S pyrkii pitämään palvelun jatkuvana ja virheettömänä, mutta emme pysty takaamaan, että verkkosivusto tai tarjoamamme palvelut olisivat aina käytettävissä tai virheettömiä. Vaikka käytämme virustentorjuntaohjelmistoa verkkosivuston suojaamiseen tunnetuilta viruksilta, ROCKWOOL A/S ei voi taata, että verkkosivuston sisältämät materiaalit ja sieltä ladattavat materiaalit eivät sisällä haittaohjelmia. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että olet suojannut oman tietokoneesi viruksilta. ROCKWOOL A/S ei lain sallimassa laajuudessa hyväksy minkäänlaista vastuuta verkkosivuston sisältämiin virheisiin tai verkkosivuston saatavuuteen liittyen.

Verkkosivustolla esitetyt hyperlinkit on sisällytetty vain käytön helpottamiseksi. Jos valitset hyperlinkin, siirryt pois verkkosivustolta. ROCKWOOL A/S ei valvo tai hyväksy minkään muun verkkosivuston sisältöä emmekä hyväksy vastuuta hyperlinkkien käyttöön liittyen.

Tuotemerkit

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan ja Lapinus ja/tai muiden mainittujen tuotteiden nimet ovat ROCKWOOL A/S:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tuotenimiä tai tuotemerkkejä eikä niitä saa käyttää ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.