ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe
CO2-päästöt
0

Vähentää CO2-päästöintensiteettiä (t CO2/t kivivillaa) kivivillatuotantolaitoksistamme vuoteen 2030 mennessä (10 % vuoteen 2022 mennessä)

Energiankulutus
0

Vähentää energiankulutusta (kWh/m2) omissa (saneerattomissa) toimistoissamme 75 % vuoteen 2030 mennessä (35 % vuoteen 2022 mennessä).

Kierrätetty jäte
0

Lisätä niiden maiden määrää, joissa tarjoamme tuotteidemme kierrätyspalveluja, 30 maahan vuoteen 2030 mennessä (15 maahan vuoteen 2022 mennessä).

Vedenkulutus
0

Vähentää vedenkulutuksen intensiteettiä (m3/t kivivillaa) tuotantolaitoksissamme 20 % vuoteen 2030 mennessä (10 % vuoteen 2022 mennessä).

Kaatopaikkajäte
0

Vähentää tuotantolaitostemme kaatopaikkajätettä (tonnia) 85 % vuoteen 2030 mennessä.

Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi
0

Vähentää loukkaantumisten vuoksi menetettyä työaikaa (LTIFR) 10 % ja varmistaa, että toiminnassa ei tapahdu kuolemantapauksia.

Olemme Cradle to Cradle -sertifioituja

Yli 90 % tuotteistamme on Cradle to Cradle -sertifioitu hopea- tai pronssitasolla.

Hankkimalla Cradle to Cradle Certified® -tuotteen saat tuotteen, jolla on myönteinen vaikutus ihmisiin ja planeettaamme.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Meidän kestävän kehityksen tarinat