Palamattomat materiaalit suojelevat rakennustasi

Synteettisten materiaalien lisääntyneen käytön seurauksena rakennuspalot etenevät nykyään 5–10 kertaa nopeammin kuin 50 vuotta sitten. Kivivilla on akustiikkalevyjemme tärkein raaka-aine. Se on luonnostaan palamaton materiaali, joka ei edistä tulen leviämistä.

Ihmiset olettavat kotien, työpaikkojen, koulujen ja sairaaloiden olevan turvallisia. Tulipalot ovat onneksi harvinaisia, mutta syttyessään ne voivat olla äärimmäisen tuhoisia. A1 on paras paloluokitus, minkä tuote voi saada. Palamattomat materiaalit estävät tulen leviämistä ja tarjoavat ihmisille arvokasta lisäaikaa rakennuksesta poistumiseen.

Mitä tulipalossa tapahtuu?

Tulipalo vaatii syttyäkseen syttymislähteen (lämpö), happea (ilma) ja tulenarkaa materiaalia. Happi ja tulenarat materiaalit ovat palon jatkumisen ja leviämisen kannalta välttämättömiä. Palamattomien materiaalien runsas käyttö rajoittaa tai hillitsee tulen ja savun riskiä. Pienen palon leviäminen riippuu täysin siitä, kuinka ympärillä olevat materiaalit reagoivat tuleen. 

Ei savua ilman tulta

Tulipalossa tulenaroista materiaaleista vapautuu huoneeseen myrkyllistä savua. Myrkyllisen savun määrä riippuu tilassa olevien tulenarkojen materiaalien määrästä. Myrkyllisen savun korkea pitoisuus on erittäin haitallista terveydelle. Myrkyllisen savun hengittäminen aiheuttaa itse asiassa enemmän kuolemia kuin tulipalon liekit.

Tulenarkojen materiaalien tunnistaminen

Palavien materiaalien tunnistamiseksi ja paloturvallisuuden parantamiseksi on laadittu kansallisia palomääräyksiä, joiden vähimmäisvaatimusten on tarkoitus pienentää palon leviämisen riskiä. Yksi testeistä liittyy siihen,  miten materiaali reagoi tuleen.

Reagoiminen tuleen

Tuleen reagointi määrittää, osallistuuko materiaali paloon. EU-maissa käytettävän rakennustuotteiden palokäyttäytymistä koskevan luokituksen (EN 13501-1) avulla mitataan materiaalin syttymistä, kuumenemista, liekkien leviämisnopeutta, savupäästöjä, palavien pisaroiden ja hiukkasten muodostumista ja/tai näiden turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden yhdistelmää.  

Korkein luokitus on A1. A1-tuotteet eivät edistä tulipalon syttymistä tai leviämistä. Niistä ei muodostu savua tai palavia pisaroita. Suurimmalla osalla tuotteistamme on A1-luokitus, eli ne ovat palamattomia.

Tulipalot etenevät nykyään 5–10 kertaa nopeammin kuin 1950-luvulla.

Julkisivuverhous

Valmistamiamme levyjä käytetään useimmiten ilmastoiduissa rakennelmissa, julkisivuverhouksessa, katon yksityiskohdissa, välipohjissa ja listoissa. Levymme ovat vankkoja ja joustavia. Ne sopivat täydellisesti yhteen luonnollisten muotojen ja kestävyyden kaltaisten modernien arkkitehtuuritrendien kanssa. Ne ovat myös kustannustehokkaita ja asentaminen hoituu nopeasti. 

Valitse maa
Rockpanel logo and image

Käyttökohteet