Päästöjen leikkaaminen
0

Haluamme vähentää koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella vuoteen 2034 mennessä.

Kaatopaikkajäte
0

Tehtaidemme jätettä ei viedä kaatopaikalle

Uusiutuva energia
0

Yli 50 % sähköstämme tulee uusiutuvista luonnonvaroista

Nollapäästötön tulevaisuus

Vuonna 2020 ROCKWOOL Group liittyi kunnianhimoiseen Science Based Targets Initiative -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään koko elinkaaren aikana kolmanneksella vuoteen 2034 mennessä.

Tämä tarkoittaa tuotannon päästöjen vähentämistä 38 % ja lisäksi 20 % vähennystä muista kuin tehtaisiin liittyvistä päästöistä (alkupää ja loppupää).

Nämä tavoitteet ovat tärkeä askel kohti hiilestä irtautumista ja nollapäästöjen saavuttamista yhteiskunnassamme vuoteen 2050 mennessä.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Investointimme innovaatioon

Toimintamme päästöjen vähentäminen tehtaissamme on keskeinen tavoite teknologisille innovaatioille.

ROCKWOOLissa olemme pioneereja suuren mittakaavan sähköisen sulatusteknologian suhteen maissa, joissa verkon sähkövaikutus on alhainen. Olemme investoineet polttoaineen joustavaan sulatustekniikkaan, mikä auttaa meitä siirtymään vähemmän hiili-intensiivisiin polttoaineisiin.

Vuonna 2021 suurin tuotantolaitoksemme Puolassa siirtyy käyttämään maakaasua, ja olemme siitä erittäin innoissamme.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Ympäristö- ja laadunhallinta

 

Parannamme tuotantoa jatkuvasti käyttämällä alan johtavia ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä. Ne ovat kolmansien osapuolten sertifioimia ja noudattavat ISO 14001 -standardia ("Ympäristöjohtamisjärjestelmät - Käyttövaatimukset") ja ISO 9001 -standardia ("Laadunhallintajärjestelmät - Vaatimukset").

 

Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiimme
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production