Lisää tuottavuutta ja mukavuutta hyvän sisäilmaston ja akustiikan avulla

Kun ääniaallot osuvat seinien, lattian ja ikkunoiden kaltaisiin koviin pintoihin huoneessa, syntyy kuultavissa oleva energia-aalto, jota kutsumme ääneksi. Ääni kimpoaa takaisin, jonka seurauksena huoneen yleinen melutaso nousee.

Huonon akustiikan vaikutus

Kaikki ovat joskus joutuneet kärsimään huonon akustiikan aiheuttamasta epämiellyttävyydestä kotona, toimistossa, koulussa tai ravintolassa ystävien kesken. Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, joten akustiikan vaikutus terveyteen, sisäilmaan, keskittymiskykyyn, tuotteliaisuuteen ja yleiseen hyvinvointiin on syytä ottaa huomioon. 

Monien tutkimusten mukaan akustiikka on yksi sisäympäristön merkittävimmistä fyysisistä ominaisuuksista ja sen vaikutus sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme on huomattava. Lyhytaikainen huonolle akustiikalle altistuminen johtaa keskittymisvaikeuksiin. Se voi vaikeuttaa tiedon käsittelyä ja tehtävien hoitamista sekä heikentää puheen ymmärrettävyyttä, jonka seurauksena kaikki huoneessa olevat puhuvat kovaäänisemmin. Ilmiötä kutsutaan Lombardin refleksiksi ja se on tuttu esimerkiksi cocktail-tilaisuuksista. 

Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa ärtymystä, mutta pitkäaikainen altistuminen voi johtaa kuulon heikentymiseen, sykkeen tihentymiseen ja verenpaineen nousuun. Huono akustiikka tulee yhteiskunnalle kalliiksi, sillä yksinään Euroopassa siitä kertyy vuosittain 30–40 miljardin euron lasku. Melusaasteen seurauksena kuolee vuosittain 10 000 eurooppalaista. Yhdysvalloissa  toimistossa ja yleisissä tiloissa melusaasteelle altistumisesta aiheutuva kuulon heikkeneminen on kolmanneksi yleisin krooninen sairaus, eli jopa diabetesta ja syöpää yleisempi. 

Hallitsemattoman akustiikan vaikutusten vähentämiseksi meidän on otettava käyttöön materiaaleja, jotka hillitsevät ja vaimentavat melua ja estävät kaiun syntymisen.

Äänenvaimennus

Tilan äänenpainetasoja on hallittava, jotta saavutetaan kunnollinen äänenvaimennus. Se parantaa puheen ymmärrettävyyttä sekä helpottaa keskustelun kuulemista ja ymmärtämistä. Hyvä ääniympäristö voidaan toteuttaa esimerkiksi asentamalla ääntä vaimentavia materiaaleja sisältävä äänenvaimennuslevy seinään ja kattoon.

Ääniratkaisut

Tehokas äänenvaimennus ja sen laatu määräytyy huonetilan muodon ja siinä käytettyjen materiaalien mukaan. Kivivilla on akustiikkalevyjemme tärkein raaka-aine, sillä se on luonnostaan tehokkaasti ääntä vaimentava materiaali. Hyvän akustiikan luomiseksi ei siis tarvitse käyttää alakattolevyjä, joissa on kohoumia, reikiä tai aukkoja.

Ranskalaisen tutkimuksen mukaan 8–9-vuotiaat oppilaat saivat valtakunnallisesta kokeesta 5,5 pistettä vähemmän jokaista 10 desibelin äänentason nousua kohden.

Käyttökohteet