Äänieristys ja äänenvaimennus on yhdistelmä, jolla saadaan aikaan huomattavia tuloksia

Huono äänieristys johtaa siihen, että seinien, sisäkaton ja lattian läpi kulkeutuu paljon ääniä. Kerromme sinulle, miten Rockfonin kivivillasta valmistetut akustiikkalevyt auttavat rajoittamaan äänien siirtymistä huoneiden välillä. Tuotteidemme avulla voit estää äänen kantautumista rakennuksessa ja parantaa siten tilojen äänieristystä.

Huoneen äänieristäminen

Äänieristys estää ääntä kulkeutumasta huonetilasta toiseen, ja vaikuttaa äänen tasoon vastaanottavassa tilassa. Rakennuksissa esiintyy ilmaäänen ja askeläänen eristystä. Kun puhutaan äänieristyksen tasosta, tarkoitetaan kuinka paljon ääni vaimenee kulkiessaan rakenteen läpi. Vierekkäisten tilojen välistä eristystä ilmaistaan arvoilla DnT,w, R’w tai DnT,A. Ne merkitsevät koko rakenteen (väliseinien, alakaton, lattian ja kaikkien liitosten) kykyä estää puhetta, musiikkia tai melua kantautumasta ilman ja rakenteiden välityksellä. Mitä suurempi arvo desibeleinä, sitä parempi suorituskyky.

Toteuta paras äänieristys dB -tuotteidemme avulla ja estä äänen kulkeutuminen tilojen välillä. Rockfonin dB -tuotteissa yhdistyvät tehokkaat ääntäeristävät ja vaimentavat ominaisuudet, jotka minimoivat äänen kantautumista ja vaimentavat melua. Huoneen äänieristyksen parantaminen on mahdollista, sillä tuotteidemme avulla voit estää äänen kantautumista rakennuksessa ja parantaa siten tilojen äänieristystä.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation

Luo hyvä työympäristö, jossa on tehokas äänenvaimennus ja äänieristys

Viihtyisä toimisto edellyttää hyvää akustiikaa. Katso video äänenvaimennuksesta ja äänieristyksestä.

Äänieristys ja äänenvaimennus kulkevat käsi kädessä

Ääneneristys ja äänenvaimennus kulkevat käsi kädessä ja ovat itse asiassa myös suoraan yhteydessä toisiinsa. Jos äänilähteen sisältävän huoneen alakatto vaimentaa ääntä hyvin, huoneen äänenpainetaso jää pienemmäksi, mikä puolestaan vähentää viereiseen tilaan siirtyvän äänen voimakkuutta. Jos huoneessa on lisäksi hyvä äänieristys, joka pienentää äänen siirtymistä vielä lisää, on ääniympäristö esimerkiksi pienen toimistotilan sisällä miellyttävämpi. Äänenvaimennusta voi tehostaa pienissä toimistoissa käyttämällä akustisia ratkaisuja myös seinäpinnoilla ja optimoimalla seinän äänieristys db-tuotteilla.

UK Moray Council HQ, Rockfon Eclipse, Sonar Activity B_edge, Koral A_edge, Alaska dB 40 A_edge, 2012

Äänieristys seinään ja kattoon

Seinien ja alakaton äänieristeet rajoittavat äänen kulkeutumista huoneesta toiseen.  Huoneen äänieristäminen vaatii tehokkaasti ääntä eristäviä materiaaleja, joilla parannetaan tilojen yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Luomalla parempi ääneneristys voidaan saada aikaan mukavia ympäristöjä, kun äänenpainetta vähennetään vierekkäisissä huoneissa.

Äänieristys kattoon ja seinään toteutetaan erityistuotteilla, sillä dB- akustiikkalevyt sekä eristävät että vaimentavat tehokkaasti ääntä. Alakaton avulla voidaan parantaa ilmaääneneristävyyttä välipohjarakenteessa. Sisäkatto voi myös parantaa askelääneneristävyyttä, sillä välipohjan yläpuolelta tulevien askelten äänen kuuluminen alakerrassa vaimenee.

Äänieristys väliseinään saadaan aikaan väliseinäjärjestelmän avulla. Sisäkaton läpi kulkeva väliseinä mahdollistaa paremman huoneiden välisen äänieristyksen, sillä ääni siirtyy tiloissa katon kautta, jos väliseinä ei yllä kantavaan rakenteeseen. Tyypillisesti tällaisessa tapauksessa sisäkaton äänieristys ei ole riittävä, vaan huoneen äänieristys luodaan väliseinäratkaisun avulla.

Rockfon Soundstop on tuote, joka parantaa tilojen välistä äänieristystä ja yhdessä Bandrasterin kanssa muodostaa joustavan väliseinäratkaisun. Näin huoneiden välisen äänen siirtyminen vähenee ja voidaan saavuttaa hyvä väliseinän äänieristys.

NO, Sundkvartalet, Dyrvik Arkitekter, Office, Meeting room, reception, Rockfon Sonar dB42, A edge, 600x600, white, Chicago Metallic T24 Click 2890

Melun vaimentaminen

Käytävien ja pienryhmätilojen melun hallinta edellyttää sekä erinomaista akustiikkaa että vyöhykejaottelua ja ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamista. Eri keinoja yhdistelemällä voidaan auttaa vähentämään keskustelevien ihmisten suoralla äänireitillä työskentelevien ihmisten häiritsemistä, mutta samalla voidaan edistää yhteistyötä ja viestintää. Kun katon ja väliseinän äänieristäminen sekä äänenvaimennus ovat kunnossa, voidaan tiloja käyttää siten, että se edistää keskittymistä, mutta sallii myös spontaanit keskustelut.

Äänieristetty kokoustila tukee yksityisyyttä 

Suljettujen ovien takana käytävä keskustelu ei aina pysy yksityisenä jos ääneneristys ei ole kunnossa. Ääni voi siirtyä huoneesta toiseen, heikentää työpaikan tietosuojaa ja häiritä ympärillä työskenteleviä ihmisiä. Ääneneristys liittyykin etenkin puheen rajaamiseen tiettyyn tilaan. Laadukkaat äänieristeet ja ratkaisut estävät ääntä leviämästä toiseen tilaan ja takaavat yksityisyyden.

Pieni äänieristetty huone tai kokoustila on erinomainen ratkaisu yksityisyyttä vaativille ja arkaluontoisia töitä tekeville ihmisille. Työntekijät voivat myös siirtyä toimistohuoneeseen tekemään erityistä keskittymistä vaativaa työtä. Suunnittelemalla laadukas äänenvaimennus ja äänieristys huoneeseen on tärkeää tällaisissa tarkoituksissa.

RockWorld imagery,The Big Picture, people, idea

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Luottamuksellisuuden ja yksityisyyden takaaminen pienissä toimistoissa edellyttää myös sekä äänenvaimennuksen että äänieristyksen ottamista huomioon. Kahden akustisen elementin yhdistäminen huoneessa vähentää myös huoneesta toiseen kulkevan äänen voimakkuutta. Tämä on tärkeää tiloissa, joissa ihmisten täytyy pystyä keskittymään ja keskustelemaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Tuottavaa yhteistyötä

Kaikissa toimistoissa tarvitaan neuvotteluhuoneita ja ne sopivat mainiosti myös luovuuden ja yhteistyön edistämiseen. Neuvotteluhuoneet sijoitetaan usein toimiston keskiosaan. Lasiseinäisissä huoneissa on myös paljon tietotekniikkalaitteita. Puheääni voi kuitenkin heijastua seinistä ja yhdessä projektorin melun kanssa heikentää puheen ymmärrettävyyttä huoneessa. Akustiikkasuunnittelun tarve korostuukin neuvotteluhuoneissa. Laadukas äänieristys ja äänenvaimennus on otettava huomioon, jotta ihmiset kokisivat neuvotteluhuoneen paikaksi, missä voi keskustella luottamuksellisesti. 

people in a meeting
1/1

Rakentaminen ja tekninen eristys

Olemme palamattomien kivivillaeristeiden suurin toimittaja. Tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja kaikkiin yleisiin käyttökohteisiin sekä yksityiskoteihin että julkisiin rakennuksiin. Ratkaisut on myös suunniteltu parantamaan OEM-tuotteiden tai järjestelmän suorituskykyä ja tehostamaan jalostus- ja offshoreteollisuuden sekä merenkulun tuotantoprosesseja.

Valitse maa
ROCKWOOL logo and image

Käyttökohteet