Valon voima

Valo on olennainen osa elämäämme. Tarvitsemme sitä nähdäksemme. Tarvitsemme sitä pysyäksemme fyysisesti ja henkisesti terveinä. Tilassa olevan valon laatu määrittää viime kädessä, miten koemme sen.

Ihmiskeho on syvästi sopeutunut auringonvalon luonnollisiin sykleihin. Valo vaikuttaa meihin niin paljon, että liian vähäinen määrä sitä voi aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten väsymystä, päänsärkyä ja silmien väsymistä. Liian vähäinen valo voi jopa aiheuttaa erilaisia psykologisia ongelmia.  Vaikka keinovalojen laatu on parantunut vuosien varrella, terveellisin ja miellyttävin valo tulee silti edelleen auringosta. 

Lukuisat rakennusten luokitusjärjestelmät, kuten LEED® Green Rating System ja WELL™ Building Standard, tunnustavat luonnonvalon tärkeyden sisätiloissa. Kivivillasta valmistetut akustiikkaratkaisumme ovat helposti saatavilla, jotta projektisi voivat täyttää tai ylittää niille suositellut päivänvalon tasot.

Valon heijastuminen

Pintojen valonheijastus- ja hajonta-ominaisuudet vaikuttavat suoraan sisätilan toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Valonheijastus mittaa, kuinka paljon valoa pinta heijastaa ja tätä kutsumme valonheijastusarvoksi (LRV). Kun pinta valaistaan valonlähteellä, LRV mittaa kaikki heijastuvat valoaallot ja -suunnat. Vertauskuvana voidaan todeta, että peilin heijastusarvo on 100 %, ja kun pinta ei heijastu lainkaan, arvo on nolla.

NA, Anthem Technology Center, Portman Architects, Sonar, 4000 Tempra

Valon hajonta

Valon hajonta tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, kun tuleva valo heijastuu kaikkiin suuntiin. Se luo tasaisen valon leviämisen ilman varjoja, toisin kuin katossa olevat valaisimet tai loisteputket. Hajavalo yksinään voi luoda tyhjän tunnelman, joten se toimii parhaiten, kun se yhdistetään suoraan ja epäsuoraan valoon. Oikein tehtynä huone, jossa yhdistyvät valon heijastuminen ja valon hajavalo, ei tarvitse ylimääräisiä valaisimia, koska valo ohjautuu luonnollisesti tilan läpi.

Reception area of Nieuwe Rechtbank in Amsterdam The Netherlands with Rockfon Mono Acoustic
1/1

Aloita katosta

Koska katto on useimmissa rakennuksissa suurin käyttämätön tila, se on loistava paikka aloittaa luonnonvalon lisääminen sisätiloissa. Katto, jossa yhdistyvät valon heijastus ja valon hajonta, luo tasaisemman päivänvalon jakautumisen tilaan. Tämä tekniikka heijastaa käytettävissä olevan valon paljon laajemmalle tilaan, mikä lisää käytettävän tilan määrää, vähentää keinovalojen tarvetta sekä säästää energiankulutusta.

Jos haluat lisätietoja, lataa valon heijastuksesta ja hajonnasta kertova tietolehtisemme.

GeoCenter Møns Klint
Møns Klint, Denmark
Fonden GeoCenter Møns Klint
PLH arkitekter as, Copenhagen, Denmark
MonoAcoustic
Industrial Black
Leisure & Sport

Muita tuotteiden etuja