Turvaa rakennuksen tulevaisuus kestävillä materiaaleilla

Remontissa tai uudisrakennusprojektissa on monia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. On tärkeää, että rakennusmateriaalit täyttävät muotoiluvaatimukset sekä nyt että tulevaisuudessa.

Vastinetta rahalle

Rakennusten on vastattava käyttäjien pitkäaikaisiin tarpeisiin ilman huollosta tai korjauksista koituvia korkeita ylläpitokustannuksia. Myös terveellisen sisäilmaston luominen on tärkeää. Toimivuus, luotettavuus ja kestävyys ovat siis rakennusmateriaalien tärkeimpiä ominaisuuksia.   

Kiinteistöihin sijoittaminen on kallista, joten monet rakennuttajat suhtautuvat valitsemiinsa tuotteisiin kriittisesti ja pitävät kokonaiskustannukset mielessä. Rakennuttajat haluavat vakauttaa kiinteistön arvon ja pidentää rakennuksen elinkaarta. DODGE Data & Analytics -yrityksen tekemän "Smart Market Report 2016” -tutkimuksen mukaan rakennuksen käyttäjien pitkäaikaisiin tarpeisiin sijoittamisesta saa tuntuvia tuloksia, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti lukuisiin rakennuksen elinkaaren vaiheisiin, kuten vuokraamiseen, vuokrasopimuksen jatkamiseen, käyttökuluihin ja kiinteistön myyntiin.

Kestävät rakennusmateriaalit

Kestävien rakennusmateriaalien käyttö tarkoittaa rakentamista kokonaiskustannukset mielessä. Se auttaa meitä valitsemaan laadukkaita tuotteita, jotka pysyvät hyvännäköisinä, vahvistavat huoneen visuaalista ilmettä ja ovat kestävän kehityksen mukaisia. ”Alhaisesta hinnasta johtuva tyytyväisyys on ohikiitävää, huonosta laadusta johtuva katkeruus puolestaan ei.” Benjamin Franklin

Rakennuksen käyttäjien pitkäaikaisiin tarpeisiin sijoittamisesta saa tuntuvia tuloksia, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti lukuisiin rakennuksen elinkaaren vaiheisiin, kuten vuokraamiseen, vuokrasopimuksen jatkamiseen, käyttökuluihin ja kiinteistön myyntiin.

Käyttökohteet

Ympäristöön haitallisesti vaikuttavan käytännön vastapainoksi rakennusalalla otetaan käyttöön erilaisia jätemateriaaliin liittyviä hankkeita ja käytäntöjä, kuten upcycling-kierrätys. Tavoitteena on tuottaa ylijäämämateriaalista kaupallisesti arvokkaita tuotteita.
Kestävä kehitys