bucket_iconCreated with Sketch.

Rakentamista nykypäivää ja tulevaisuutta varten

Koulurakennuksissa on monia erilaisia tiloja, kuten luokkahuoneita, liikuntasaleja, ruokaloita ja toimistoja ja jokaisessa tilassa on erilaiset vaatimukset.  Koulun suunnittelu voi olla todella monimutkainen ja vaativa arkkitehtoninen prosessi, sillä kouluissa käy monenlaisia ihmisiä ja ikäerot oppilaiden sekä opettajien välillä ovat suuret.

Kovemmat vaatimukset

Oppilaitokset rakennetaan kestämään pitkään ja tulevaisuuden tarpeet otetaan huomioon, oli kyseessä sitten uudisrakennus- tai kunnostusprojekti. Rakennusmateriaalien tulee olla helposti kunnossapidettäviä, monipuolisen käytön sallivia, mukautuvia ja vankkatekoisia.

Hiljaisempi oppimisympäristö

Viime vuosien aikana on tutkittu paljon, miten koulurakennus vaikuttaa oppilaisiin ja parantaako vai häiritseekö se oppimista. On todettu, että muun muassa erittäin meluisat olosuhteet voivat vaikuttaa oppilaan terveyteen, ajattelutapoihin ja yleiseen oppimiskykyyn.

Luokkahuoneen oikea äänentaso on tärkeä asia, olipa kyseessä sitten klassinen opetustapa tai dynaamisempi ja yhteistyötä suosiva oppimisympäristö. Äänentaso vaikuttaa opettajien tiedonvälityskykyyn ja oppilaiden oppimiskykyyn. Eräässä tutkimuksessa tutkittiin luokkahuoneen melusaasteen vaikutusta oppimistuloksiin. Yli 41 desibelin melu alkoi vaikuttaa koetuloksiin negatiivisesti. Ranskalaisen tutkimuksen mukaan 8–9-vuotiaat oppilaat saivat valtakunnallisesta kokeesta 5,5 pistettä vähemmän jokaista 10 desibelin äänentason nousua kohden.

Luokkahuoneiden äänentasojen parantamiseksi on suunniteltava oppimisympäristöjä, joissa käytetään ääntä vaimentavia ja kontrolloivia tuotteita.

Kestävyys ja turvallisuus

Hyvän äänenvaimennuksen lisäksi kouluissa on oltava myös kestäviä pintoja. Pintojen pitää kestää kouluille tyypillistä kovaa kulutusta. Niiden on myös oltava paloturvallisuusmääräysten mukaisia ja tarjottava mielenrauha vanhemmille, oppilaille ja opettajille. 

Suunnittelu ja hallinta

Joustavan ja modernin koulutusympäristön luominen on haastavaa, sillä suunnittelu- ja rakennuspäätösten on kannettava pitkälle tulevaisuuteen ja rohkaistava optimointiin, joka helpottaa rakennuksen ylläpitoa ja auttaa suotuisten tuotteiden löytämisessä.

Menestystä rakentamassa

Negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää tai jopa poistaa, jos rakennuksen vaatimukset ja tilan vaikutus ihmisiin ymmärretään.

Ääntä vaimentavien ja kestävien materiaalien käyttö luokkahuoneessa suojelee oppilaita ja luo oppimisympäristön, jossa on helppo menestyä.

8–9-vuotiaat oppilaat saivat valtakunnallisesta kokeesta 5,5 pistettä vähemmän jokaista 10 desibelin äänentason nousua kohden.

Allen, J. G, et al.