Enemmän melua
0

Äänitasot sairaaloissa ja terveydenhoitotiloissa ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1972 alkaen.

Keskittymisongelmat
0

eurooppalaisista työterveyshoitajista pitää melua yhtenä keskittymiskykyä haittaavista tekijöistä.

Lähteet:
kuulonalenema on
0

anestesiologeista, joilla on kuulonalenemaa.***

Asiakaskertomukset