bucket_iconCreated with Sketch.

Hyvillä rakennuksilla voi olla eheyttävä vaikutus

Tutkimukset osoittavat selvästi, että arkkitehtuurilla voi olla merkittävä vaikutus terveydenhuoltolaitoksissa olevien potilaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. 

Näyttöön perustuvassa suunnittelussa yhdistyvät empiirinen tieto ihmisten käyttäytymisestä ja tieteelliset menetelmät. Bryan R. Lawsonin mukaan näyttöön perustuvan suunnittelun avulla voidaan lyhentää hoitoaikoja, vähentää potilaiden käyttämien lääkkeiden määrää ja aggressioita sekä luoda säännöllistä unirytmiä ja rauhallisuutta tukeva ympäristö.

Tutkimusten mukaan terveydenhuollon olosuhteiden huomattavaan parantamiseen tarvittava pääoma on suhteellisen pieni, mutta toipumista tukevien olosuhteiden tarve on kriittinen.

Akustiikka 

Kiireisissä ympäristöissä on väistämättä melua, eivätkä sairaalat ole poikkeus.   Sairaaloiden melutasot ovat nousseet tasaisesti 1960-luvulta lähtien. Modernien sairaaloiden melulla on monia lähteitä, kuten potilaat, henkilökunta, hälytysäänet ja muu hengenpelastusteknologia. Sairaalat eivät siis pysty noudattamaan WHO:n suositusten mukaisia akustiikkatasoja. 

Oikeita materiaaleja käyttämällä kiireiset sairaalat voivat kuitenkin tarjota potilaille paranemista edistävän hyvän akustiikan ja yksityisyyden. Eräs 416 ihmisen tutkimus todisti, että hiljaisempi ympäristö voi lyhentää sairaalassaoloaikaa. 

Luonnonvalon voima ja potilaiden parantuminen

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että akustisen mukavuuden lisäksi myös päivänvalolla voi olla positiivinen vaikutus potilaan hyvinvointiin. Se voi lyhentää toipumisaikaa sekä vähentää kuolleisuutta, kipua ja stressiä. Tehokkaasti valoa heijastavat tuotteet voivat auttaa levittämään päivänvaloa syvemmälle rakennukseen.

Ulkoasu

Terveydenhuoltolaitoksissa suunnistamisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa, mutta rakennus voi hämmentää. Kutsuvan ja mukavan näköiseksi suunniteltu sairaala voi vaikuttaa potilaisiin positiivisesti ja lyhentää toipumisaikoja. Terveydenhuoltolaitoksissa värejä käytetään yleensä ihmisten opastamiseen, mutta väreillä on todistetusti myös positiivinen vaikutus potilaan toipumiseen. 

Hygienia

Sairaaloissa hoidetaan kaikenlaisia sairauksia, joten sairaalan kaikilla alueilla on pyrittävä ehkäisemään tartuntojen leviämistä. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ovat vastuussa sisäympäristöstä, jossa potilaita hoidetaan. Asianmukainen desinfiointi voi auttaa vähentämään terveydenhuoltoon liittyviä tartuntoja. Keskimäärin 5–30 prosenttia potilaista saa vähintään yhden tartunnan terveydenhuoltolaitoksessa olonsa aikana. Tehokas hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen voi vähentää tartunnan saaneiden määrää.  

Kaikki rakennusmateriaalit eivät kestä sairaaloiden tiukkoja puhdistusmenetelmiä. Siksi on tärkeää valita tuote, joka kestää useimmat puhdistusmenetelmät, eikä edistä mikrobien leviämistä.

Eräs 416 ihmisen tutkimus todisti, että hiljaisempi ympäristö voi lyhentää sairaalassaoloaikaa.

Joseph: The Impact of Light on Outcomes in Healthcare Settings