bucket_iconCreated with Sketch.

Akustiikkaratkaisut luovat turvallisen työympäristön

Teollisten tuotantolaitosten suunnittelu on haastavaa, sillä vaatimukset vaihtelevat teollisuudenalasta riippuen. Raskaan teollisuuden vaatimukset poikkeavat elintarvike- ja lääketeollisuuden tai nesteenkäsittelylaitoksen vaatimuksista. Kaikissa paikoissa on omanlaisensa akustiikkaan ja sisäympäristöön liittyvät haasteensa, jotka pitää hoitaa. 

Tuotantotiloja suunniteltaessa on otettava huomioon monia asioita, kuten teollisuuden melunhallinta, asianmukainen valaistus, hyvä paloturvallisuus ja joissain tapauksissa myös korkeatasoinen hygienia. 

Akustiikkaratkaisut

Teollisuuden akustiikkavaatimukset ovat merkittäviä, sillä teollisuuden äänentasot ovat yleisesti ottaen paljon korkeammat kuin muissa työtiloissa. Akustiikkaratkaisuihin on syytä panostaa teollisuudenalasta riippumatta hyvien akustisten olosuhteiden takaamiseksi. 

Akustiset melunvaimentimet

Teollisiin tiloihin ei voida yleensä asentaa perinteisiä ripustettuja akustisia alakattoja. Se saattaa johtua esimerkiksi tuotantolaitoksessa olevista lukuisista laitteista, joita ei voi peittää kattolevyillä. Melunvaimentimet ja ääntä vaimentavat seinälevyt ovat loistava vaihtoehto perinteiselle ripustetulle akustiselle alakatolle.

Hygienia teollisuudessa

Teollisuusalalla ja erityisesti ruuan tuotanto- ja varastointilaitoksissa ollaan tarkkoja hygieniasta. Aloilla käytettäville pintamateriaaleille on asetettu tiukat terveysmääräykset, sillä elintarvikeperäiset bakteerit voivat levitä niiden kautta. 

Akustiikkaratkaisuiden kaltaisten rakennusmateriaalien puhdistaminen ja desinfiointi on tärkeä keino ehkäistä bakteerien leviämistä.

Teollisuudessa melu on yleensä paljon kovempaa kuin muissa työtiloissa