bucket_iconCreated with Sketch.

Modernin toimistotilan haasteisiin vastaaminen

Siirrymme entistä enemmän tietoon perustuvaa taloutta kohti, joten melun aiheuttamat häiriöt ja tyytymättömyys toimistotyöntekijöiden keskuudessa on tärkeää tiedostaa.  Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja tuotteliaampia, kun muiden kanssa voidaan olla vapaassa vuorovaikutuksessa luovuuteen innostavassa ympäristössä. Organisaatioiden toimintakustannuksista yli 90 % liittyy työntekijöiden tehokkuuteen. On siis tärkeää luoda ympäristö, jossa on mahdollisuus vapaaseen ja joustavaan sekä itsenäiseen että yhteiseen työhön modernin toimiston periaatteita murentamatta.

Toimistoakustiikan tärkeys

Leesman Review'n tekemän tutkimuksen mukaan 76 % toimistotyöntekijöistä pitää meluttomuutta tärkeänä työpaikan ominaisuutena, mutta vain 30 % on tyytyväinen työpaikkansa melutasoon.

Avokonttoreiden ja modulaaristen toimistojen melutasoa on tärkeää säädellä ääntä vaimentavien ja eristävien materiaalien avulla, sillä korkea melutaso voi johtaa stressiin, poissaoloihin, keskittymishäiriöihin ja kognitiivisten tehtävien suorittamisen hankaloitumiseen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että avokonttorin työntekijöiden tuottavuus on 15 % matalampi kuin muiden. Lisäksi heidän on vaikeampi keskittyä ja pienten keskeytysten vuoksi päivässä voi mennä jopa 20 minuuttia keskittynyttä työaikaa hukkaan. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa työnantajat menettävät vuosittain 30 miljoonaa puntaa poissaolojen sekä tuotannosta ja rekrytoinnista koituvien menetysten vuoksi. Toimistoympäristön akustiikan kohentamisella voi olla positiivisia vaikutuksia. 

Joustavuus on kaiken a ja o

Kiinteistökehityksen kustannukset ovat korkeat, joten monet rakennuttajat lähestyvät asiaa käyttäjäkeskeisestä näkökulmasta. He siis suunnittelevat modulaarisia tiloja sisältäviä rakennuksia ilmaistakseen, että he ymmärtävät vuokralaisten erilaiset tarpeet.  

Edistyksellinen ajattelutapa ja rakentaminen kokonaiskustannukset huomioon ottaen vaatii kestäviä ja muuntautumiskykyisiä ympäristöjä, joita voi järjestellä uudelleen suhteellisen nopeasti ja helposti. 

Tuottavuutta rakentamassa

Häiriötekijöiden ja haitallisista äänistä johtuvien seurausten vähentäminen voi olla haastavaa, kun työympäristön pitäisi olla samalla myös joustava ja miellyttävä. Heijastamattomien ja ääntä vaimentavien materiaalien käyttö alakatossa ja seinissä voi auttaa vähentämään jälkikaiunta-aikaa ja häiriötekijöitä toimistoissa.

76 % toimistotyöntekijöistä pitää meluttomuutta tärkeänä työpaikan ominaisuutena

Leesman Review