Ihmiskeskeisellä lähestymistavalla on suuri vaikutus tuleviin suunnittelu- ja rakennusprosesseihin

1. tammikuuta 1

Kasvava tietoisuus rakennusten ja sisäympäristöjen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on herättänyt mielenkiintoisen kysymyksen: miten suunnitella ympäristöjä, jotka antavat ihmisten keskittyä, tuntea olonsa mukavaksi sekä parantua tehokkaasti?

 Tulevaisuuden sairaskoti Nørresundbyssä Tanskassa

Tulevaisuuden insituutioiden suunnittelu - Tulevaisuuden sairaskoti Nørresundbyssä Tanskassa

Globaali akustiikkalähettiläämme Pascal van Dort keskusteli Anja Dirksin kanssa siitä, mikä hänen mielestään määrää suunnittelun ja rakennusprosessien suunnan tulevaisuudessa. Kyse ei ole enää vain estetiikasta, vaan myös tilojen käyttäjien tarpeiden ymmärtämisestä nyt ja myös tulevaisuudessa.

Anja Dirks on Studio id + -yrityksen omistaja, joka on erikoistunut terveellisten ympäristöjen suunnitteluun ihmisten kokemusten perusteella. Hän keskittyy yhdistämään tutkimukset ja suunnittelun. Anja Dirksin intohimo on rakennusten sisätilojen suunnittelu ja hän pyrkii yhdistämään tutkimukset sisustusarkkitehtuuriin.

Näyttöön perustuva suunnittelu - miten suunnitellaan ihmiskeskeisestä lähtökohdasta?

Remontoinnissa tai uutta rakennusta rakennettaessa on paljon erilaisia näkökulmia, jotka on arvioitava ja otettava huomioon.

Rakennusten käyttäjien, asukkaiden ja sisäympäristön jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa työskentelytapaamme. Se vaikuttaa myös siihen miten parannumme ja vaatii optimaalisia olosuhteita, jotka tukevat potilaan toipumista.

Näyttöön perustuva suunnittelu on prosessi, jossa fyysisten ympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään luotettavaan tutkimukseen perustuvia päätöksiä. Nämä mahdollistavat ympäristön optimoinnin parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Kasvava tietoisuus siitä, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen, on luonut enemmän kysyntää ihmiskeskeisille suunnittelulle.[1]

Voitko kertoa, miksi yrityksesi Studio id + suunnittelee terveellisiä ympäristöjä ihmiskokemuksen perusteella?

 ”Jotkut luottavat designissaan ulkoa jalkakäytävästä heijastuvaan upeaan valoon ja vakuuttavat itsensä siitä, että rakennuksien tulee toimia enemmän kuin vain kilpenä toimistotiloille. Sisustussuunnittelijoina, arkkitehteinä ja rakentajina meidän tulisi nähdä asukkaiden kokemus kokonaisuutena ennen projektin aloittamista, koska työympäristö vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Sisätilat ovat eniten kulutettu tuotteemme. Suunnittelijamme ymmärtävät koko tilan suunnittelun potentiaalin sekä miten ne vaikuttavat elämäämme ja hyvinvointiimme. Suunnittelussa on otettava huomioon tilan käyttäjien kokemus, jotta oppilaat saavat paremman kokemuksen kouluissa ja sairaaloissa heikossa asemassa olevat voivat tukeutua tiloihin, jotka edistävät nopeampaa paranemista.

Uuden rakennuksen suunnittelussa on noudatettava uusinta työmuotojen tutkimusta, koska olemassa olevan tiedon avulla voimme suunnitella terveellisempiä, turvallisempia ja parempia työympäristöjä. Tavoitteenamme on, että suunnitteluamme testataan.

Muistan erään kokeilun liittyen dementiaan ja sisustukseen. Huoneessa oli erittäin mukava sisustus ja kahdeksan tuolia, mutta huonekalut ja ympäristö olivat tyypillisiä terveydenhuollon tiloja. Tämä hämmensi potilaita, koska he eivät muistaneet, missä istua, koska kaikki näytti samalta. Joten kokeilussa keskityttiin siihen, millainen lohduttava vaikutus tuolilla voi olla dementiaa sairastavien ihmisten kanssa. Asukkaita kehotettiin tuomaan oma tuoli yhteiselle alueelle. Tulokset olivat positiivisia. Potilaat tiesivät missä istua, koska he pystyivät tunnistamaan tuolinsa ja tuntemaan olonsa mukavaksi kyseisessä ympäristössä.

Studio id +:ssä uskomme, että huoneen suunnittelu jatkuu ja tilan toteutuminen ei pysähdy, vaan se elää ja muuttuu. Vuorovaikutus tilan käyttäjien kanssa on sitä, mitä kutsumme ihmiskokemukseksi. Sen on oltava liikkeellepaneva voima jokaiseen tilan elementtiin ja tulevaisuuden sisätilojen suunnitteluun."

Nyt ääni ja akustiikka ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

Anja Dirks

Studio id+:n omistaja

Kuinka rakennat tiloja käyttäjien kokemus mielessäsi?

"On erittäin tärkeää tehdä tutkimusta. Tunnen Antwerpenin tutkijoita, jotka tutkivat erilaisia ​​työskentelymuotoja ja mitä on otettava huomioon suunniteltaessa toimistotiloja. Suunnittelu on merkittävä tekijä parempien työtulosten saavuttamiseksi. On hyödyllistä tietää, mitä termi "koti" tarkoittaa henkilölle. Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan työpaikalla ja siten toimistotilojen suunnittelu voidaan perustaa siihen, miten kysymykseen on vastattu.

Toimialallani näen tutkimukseen perustuvan taipumuksen projekteissa. On turvallisempaa, kun voi olla varma, että olemassa oleva tieto on osoittanut ratkaisut hyödyllisiksi. Tavoitteenamme on, että suunnittelumme testataan ja se ajatus pysyy.

Näen monia hankkeita, joissa asiakkaan näkemyksen ja käyttäjien hyödyn välillä ei ole korrelaatiota. Siksi meidän tehtävämme on etsiä vastaus kysymykseen "miksi", joka on ongelman takana.

Kysymys "miksi" paljastaa rakennuksen tarkoituksen ja on helpompaa laatia suunnitelma, joka heijastaa sekä asiakkaalle että käyttäjälle koituvia etuja. Tutkimus voi auttaa ottamaan huomioon eri näkökohdat ja tekemään selkeän paikannuksen. Se on kuitenkin edelleen taistelua ja arkkitehtejä pitää kouluttaa tämän ajattelutavan omaksumiseksi. Studio id + :ssä meillä on lähtökohta teknisellä puolella, koska kyse on monimutkaista markkinoita koskevan tiedon jakamista, jotta erikoistuminen voi tapahtua ja voidaan luoda kauniimpia rakennuksia."

Tämä vuosi on ”Äänen vuosi”. Kuinka tärkeitä ääni ja akustiikka ovat sisustusta suunniteltaessa?

Anja Dirks ennustaa, että näyttöön perustuva suunnittelu tulee olemaan luonnollinen vaihe suunnitteluprosessissa. Esteettisen, kauniin ja paremman rakentamisen kannalta on tärkeää luottaa aiempiin vaiheisiin ja tietoon samojen virheiden välttämiseksi. Hänen mielestään tutkimuksesta tulisi tehdä näkyvää ja mitattavaa projekteille.

"Miksi sisustusarkkitehti kuulisi aivan toisenlaista ääntä? Tämä vuosi on ”Äänen vuosi” ja nyt ääni ja akustiikka ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kaupunkien väestötiheys kasvaa ja sen vuoksi aistiärsykkäiden määrä on erittäin suuri. Joskus emme edes ymmärrä sitä. Kun huoneen akustiikka on hyvä, ihmiset eivät edes huomaa sitä. He huomaavat vain, jos jokin on vialla. Jos ympäristön melu häiritsee tai he eivät pysty ymmärtämään, mitä joku sanoo.

Akustiikka jätetään usein huomiotta, mutta se vaikuttaa hyvin merkittävästi näiden aistiärsykkeiden vähenemiseen. On erittäin tärkeää lisätä tietoisuutta akustiikan vaikutuksista jokapäiväisessä elämässä. Tilojen käyttäjät tuntevat, kuulevat, näkevät ja kokevat rakennuksen, joten kaikki aistit pitää huomioida suunnittelussa."

"On erittäin tärkeää lisätä tietoisuutta akustiikan vaikutuksista jokapäiväisessä elämässä.”

Anja Dirks

Studio id+:n omistaja

Millaisena näet tulevaisuuden suuntaukset?

Keskittyminen on kuuma puheenaihe. Keskittymisaste on otettava huomioon avokonttoreita suunniteltaessa, koska mitä tapahtuu jos työntekijät eivät voi keskittyä toimistossa?

"Uskon, että yhteistyö on tapa luoda entistä vahvempia rakennuksia, joissa on parempi sisäympäristö. Tietojen ja erikoistumisen jakaminen on tapa yhdistää taitoja ja osaamista paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Miksi sisustusarkkitehti ja arkkitehti suunnittelisivat erilaisen ääniympäristön? Akustiikka ja ääni ovat merkityksellisempiä kuin koskaan, sillä yhä useammat ihmiset istuvat samoissa pienissä tiloissa, mikä nostaa äänitasoa. Tulevaisuudessa ihmisten on oltava tietoisia seurauksista.

Ja tulevaisuudessa tutkimukset näyttävät kulkevan rinnakkain arkkitehtuurin kanssa. Sisustusarkkitehtuurin tarkoitus on ottaa huomioon käyttäjien tarpeet ja olosuhteiden pitkän aikavälin vaikutukset siihen, miten ne vaikuttavat ihmisiin. Voi olla, että huonoja seurauksia aiheutuu, kun työntekijäsi saavat vähemmän aikaan, sairastuvat useammin ja hoidon tarpeessa olevat ihmiset kuormittavat terveydenhuollon palveluita. Siksi suosittelen, että tulevaisuudessa et mieti vain rakennusbudjettiasi, vaan myös tärkeitä näkökohtia, joilla on pitkäaikaisia ​​vaikutuksia ja kustannuksia.

Joskus kysyn arkkitehdeiltä, pitävätkö he akustiikkasuunnittelua tärkeänä. Yhdeksän kertaa kymmenestä vastaus ei ole aluksi aivan selvä.

Arkkitehdin ja sisätilojen suunnittelun välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, koska markkinoista on tullut monimutkaisia ja kilpailukykyisempiä. Tieto ja erikoistuminen ovat ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa. Se mitä teet ja kuinka onnistut rakennusprosessissasi, riippuu siitä, mitä sinulla on. Usein sinulla on erilaisia asiakkaita, mutta se ei tarkoita, että sinun on muutettava työtapaasi. Meidän on säilytettävä rakennusmateriaalien korkea laatu ja rakennuksen esteettisyys, jotta voimme varmistaa tiloille onnelliset käyttäjät."

 

Studio id+

Studio id+ on arkkitehtiyritys, joka on erikoistunut terveellisten ympäristöjen suunnitteluun ihmisten kokemusten perusteella. Keskittyneenä tilojen käyttäjään ja sisustukseen, yritys suunnittelee innovatiivisia projekteja, jotka perustuvat lääketieteelliseen ja tieteelliseen tietoon sekä (omaan) tutkimukseen. He työskentelevät Utrechtin sydämessä päivittäin useissa projekteissa innostuneen tiimin kanssa.