ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Nettohiilinegatiivinen suhteessa 100:1

ROCKWOOL on nettohiilinegatiivinen yritys. Kivivillaeristeemme säästävät niitä valmistettaessa kuluvan energian satakertaisesti ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä sen verran kuin niitä valmistettaessa muodostuu. Kivillatuotteemme täyttävät nykyaikaiselle asumiselle asetettavat kestävän kehityksen, vedenkulutuksen hallinnan ja äänieristysvaatimukset. Lisäksi niissä voi kasvattaa vihanneksia. Kivivilla on jo kertaalleen kierrätetty luonnossa. Sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman että sen suorituskyky heikkenee. Energian säästäminen kuitenkin kuluttaa energiaa. Olemme sitoutuneet tekemään enemmän.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

SBTi säästää energiaa vieläkin enemmän

ROCKWOOL on liittynyt Science Based Targets -ohjelmaan (SBTi) ja sitoutunut noudattamaan tarkastettua ja hyväksyttyä suunnitelmaa, jonka mukaan se pienentää kasvihuonekaasupäästöjään kolmanneksella 15 vuodessa vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. Tämä edellyttää, että tehtaittemme absoluuttisia päästöjä vähennetään 38 % ja muiden toimipaikkojemme absoluuttisia elinkaaren ikäisiä kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 %. CDP, YK:n Global Compact -ohjelma, World Resources -instituutti ja WWF (World Wide Fund for Nature) ovat perustaneet SBTi:n yhdessä. Sen tavoitteena on kannustaa yksityinen sektori ryhtymään kunnianhimoisiin toimenpiteisiin saamalla yritykset asettamaan tieteeseen perustuvia päästöjenvähennystavoitteita.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Säästää energiaa ja vähennä päästöjä

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan 42 % hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä on tultava energiatehokkuudesta. ROCKWOOL on jo vuosikymmenien ajan tehostanut tehtaittensa energiatehokkuutta. Keskitymme siihen jatkossakin eniten. Mielestämme parasta energiaa on säästetty energia.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Innovaatioinvestoinnit

Teknologiainnovointimme keskittyy tehtaidemme suoranaisten päästöjen vähentämiseen.  Siksi näytämme muille suuntaa laajassa mittakaavassa toteutettavan sähkösulatusteknologian avulla. Se soveltuu käytettäväksi maissa, joissa sähköntuotannon hiilijalanjälki jää jo pieneksi. Norjassa pilottiprojekti toteutetaan Mossin tehtaallamme. Siellä toimii alan suuri sulatto. Tämä vähentää Mossin tehtaan hiilidioksidipäästöjä noin 80 %.

ROCKWOOL on jo vuosien ajan investoinut useita polttoaineita käyttävän sulatusteknologian kehittämiseen. Nyt siitä saadaan hyötyjä, koska tämä teknologia mahdollistaa siirtymisen pienemmät hiilidioksidipäästöt aiheuttaviin polttoaineisiin. Kaksi Tanskassa toimivaa tehdastamme ovat hyviä esimerkkejä tästä. Niissä siirryttiin käyttämään maakaasua vuonna 2020 ja biokaasua vuonna 2021, joten absoluuttiset hiilidioksidipäästömme Tanskassa pienenevät 70 % jo vuonna 2021.

Vuonna 2021 yksi Puolassa toimivista tehtaistamme muutetaan käyttämään maakaasua. Yhdysvaltoihin rakennettavassa uudessa tehtaassamme käytetään maakaasua hiilen sijasta. Tämä on kuitenkin vasta mielenkiintoinen alku. Kun perehdymme näihin teknologioihin ja kehitämme niitä, muutostöitä tehdään muillakin tehtailla lähivuosina.

Kiveen hakattua kiertotaloutta

Kivivilla on jo kertaalleen kierrätetty luonnossa, joten sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman että sen suorituskyky heikkenee. Tehostamme käytetyn kivivillan keräämistä ja kierrättämistä. Tavoitteena on kierrättää se 100-prosenttisesti aina uudelleen. Kun käytetään kivivillaa, loppu merkitsee uuden alkua.

Katsoitko videon?

Lataa kestävän kehityksen raporttimme

Haluatko lisätietoja?