Parantamista edistävä arkkitehtuuri

1. tammikuuta 1

Potilaat toipuvat nopeammin hyvin suunnitelluissa terveydenhuoltolaitoksissa

Herlevin sairaala – Lasten syöpätautien osasto

Hyvä rakennukset parantavat. Lukuisat tutkimukset yhdistävät sairaaloiden arkkitehtuurin potilaiden ja työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. ”Näyttöön perustuvassa suunnittelussa” ihmisten käyttäytymiseen liittyvä tieto yhdistetään perinteisiin suunnittelutapoihin. Menetelmän on todettu lyhentävän hoitoaikoja, vähentävän lääkityksen tarvetta ja aggressioita sekä edistävän säännöllistä unirytmiä ja rauhallisuutta.

Isossa-Britanniassa kehitetty ASPECT-menettelytapa (A Staff and Patient Environmental Calibration Tool) tarjoaa johdonmukaisen ja kattavan lähestymistavan monissa maissa käyttöön otetun ”parantamista edistävän arkkitehtuurin” hyödyntämiseen. Sen mukaan paremmilla terveydenhuollon ympäristöillä on kahdeksan ominaispiirrettä:

  • Yksityisyys, seura, arvokkuus: potilaat saavat olla halutessaan yksin tai muiden seurassa ja heillä on mahdollisuus kontrolloida näkemiään ja kuulemiaan asioita
  • Näkymät: tutkimusten mukaan valoisuus ja mahdollisuus nähdä ikkunasta ulos edistävät toipumista.
  • Luonto ja ulkoilma: luonnolla on todettu olevan terapeuttinen ja rauhoittava vaikutus potilaisiin
  • Mukavuus ja kontrolli: potilaat voimaantuvat voidessaan kontrolloida valolle, lämmölle ja äänille altistumista kiireisessä sairaalaympäristössä
  • Helppokulkuisuus: sairaalassa pitäisi voida suunnistaa vaistonvaraisesti
  • Sisätilat: miellyttävä ja mukava ympäristö voi vauhdittaa toipumista
  • Henkilökunta: työntekijät ovat tehokkaampia, kun henkilöstötilat ovat hyvässä kunnossa

Materiaalit vaikuttavat suuresti rakennuksen ulkoasun ja sisätilojen ilmeeseen. Mukavaa, rauhallista ja esteettisesti miellyttävää ympäristöä vaalivien materiaalien valitseminen auttaa luomaan tiloja, joissa ihmiset parantuvat nopeammin. Ääntä vaimentavat ja valoa heijastavat Rockfon-alakatot tekevät huoneista miellyttävämpiä.  Ne eivät toimi kasvualustana vahingollisille bakteereille tai mikro-organismeille, vaan auttavat terveellisen sisäympäristön luomisessa.

Melutason nousu on suorassa yhteydessä kasvaneeseen hypertension eli korkean verenpaineen riskiin. Tuotteidemme akustiset ominaisuudet suojelevat terveyttä ja parantavat elämänlaatua.

Terveydenhuolto

Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ovat vastuussa sisäympäristöstä, jossa potilaita hoidetaan. On tärkeää valita sellaiset materiaalit ja pinnat, jotka muodostavat kauniin, mukavan ja toipumista edistävän ympäristön.

Terveydenhuolto

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme