Toimisto, joka kuulostaa yhtä rauhalliselta kuin se näyttää

1. tammikuuta 1

Avokonttorissa työskentely on miellyttävää, kun akustiikka on kunnossa

Rockfon Blanka® dB42 -ratkaisu ja A-reunamuoto Arcasa Arkitekter -arkkitehtitoimistossa Oslossa, Norjassa

Rockfon Blanka® dB42 -ratkaisu ja A-reunamuoto Arcasa Arkitekter -arkkitehtitoimistossa Oslossa, Norjassa

Koemme huoneen kaikilla aisteillamme. Eikö arkkitehtien siis pitäisi keskittyä tilan ulkonäön lisäksi yhtä paljon myös siihen, miltä se kuulostaa? Toimistotilojen akustiikka on toiseksi tärkein työn tuottavuuteen liittyvä fyysinen ominaisuus heti valon jälkeen. Toimistomelusta on muodostumassa ongelma monissa yrityksissä, sillä olemme siirtymässä kohti tietoon pohjautuvaa taloutta, jossa menestyminen on täysin riippuvaista ihmisten tuotteliaisuudesta ja tyytyväisyydestä.

Akustiikasta on tullut ongelma erityisesti monien yritysten suosimissa avokonttoreissa. Tanskan kansallisen työympäristön tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Søren Peter Lund kertoo ilmiöstä tarkemmin:

”Avokonttoreissa vallitseva yksityisyyden puute saa työntekijät ajattelemaan, että heitä tarkkaillaan tauotta. Ympäröivät äänet saatetaan kokea uhkaavina ja tunkeilevina. Keskittyminen on erittäin vaikeaa, kun ympärillä on paljon puhuvia ihmisiä. Huoneen akustiikan laatu on yksi tärkeimmistä seikoista, mitä sekä viestinnällisiin että kognitiivisiin tehtäviin tarkoitettujen tilojen suunnittelussa pitää ottaa huomioon.

Akustiikan muuttaminen

Tutkimukset ovat osoittaneet, että avokonttorin työntekijöiden tuottavuus on 15 % matalampi kuin muiden. Heidän on vaikeampi keskittyä ja pienten keskeytysten vuoksi päivässä menee yli 20 minuuttia keskittynyttä työaikaa hukkaan. Akustiikan muuttaminen voi kuitenkin parantaa avokonttorin työntekijöiden tuottavuutta. Työntekijöiden keskittyminen paranee 50 % ja keskeytysten määrä laskee keskimäärin 50 %. Työntekijät tekevät 10 % vähemmän virheitä ja stressitaso laskee neljänneksellä1.

Ääntä vaimentavien materiaalien käyttö katossa ja seinissä voi auttaa esimerkiksi vähentämään kaikumista ja luomaan mukavan äänentason. Sovelletun akustiikan avulla voidaan ratkaista ongelmia ja luoda joustava ja miellyttävä työympäristö, jossa työntekijät voivat työskennellä ilman häiriöitä.

 

1: David M. Sykes, "Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas"

Tuottavuus
0

matalampi tuottavuus avokonttoreissa

Menetetty työaika
0

minuuttia tehokasta työaikaa hukkaan keskeytysten takia päivittäin työntekijää kohden

Keskittyminen
0

parempi keskittymiskyky ja 51 % vähemmän keskeytyksiä paremman akustiikan ansiosta

Toimistotilojen akustiikka

Organisaatioiden toimintakustannuksista yli 90 % liittyy työntekijätehokkuuteen, joten akustiikan ja sisäympäristön vaikutuksesta toimistotyöntekijöihin on hyvä olla tietoinen.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme