Tehty kestämään

1. tammikuuta 1

Kiertotalous edistää kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä

Lineaarisen ”ota, valmista, hävitä” -talousmallin hyödyntäminen ei voi enää jatkua. Ympäristö ei yksinkertaisesti kestä sitä enää. Kiertotaloudellisen lähestymistavan ansiosta jätteen määrä kuitenkin minimoidaan ja resursseja uusiokäytetään tehokkaasti. Syntyy talous, joka on sekä kestävä että tuottava. 

Kiertotalouteen siirtyminen on kaikkein ajankohtaisinta juuri rakennusalalla. Rakennusala kuluttaa kolme miljardia tonnia raakamateriaaleja vuodessa, joka tekee siitä suurimman yksittäisen resurssien kuluttajan. Ala tuottaa myös yhden kolmasosan maailman jätteistä, joista suurin osa päätyy kaatopaikoille. Sen seurauksena rakennukset ovat kiertotalouden puolesta puhuvan EU:n linjausten ja suositusten keskiössä.

Käsittelemme jätettä upcycling-kierrätysperiaatteen mukaisesti

Kiertotaloudellinen ajattelutapa on jo osa ROCKWOOL-konsernin liiketoimintamallia. Käsittelemme jätettä upcycling-kierrätysperiaatteen mukaisesti, kierrätämme omat jätteemme ja suunnittelemme pitkäikäisiä sekä rajattomasti kierrätettäviä tuotteita. Yksi kivivillan arvokkaimmista ominaisuuksista on, että sitä voidaan valmistaa materiaaleista, jotka päätyisivät muuten kaatopaikalle tai joista valmistettaisiin heikkolaatuisempia tuotteita. Noin yksi kolmasosa raakamateriaaleistamme koostuu kierrätetystä jätteestä, jota syntyy metallituotannosta, voimalaitoksista ja jäteveden käsittelystä. Voimme uusiokäyttää esimerkiksi metallikuonaa metalliteollisuudesta ja liejua jätevedenkäsittelylaitoksista. Myös rikkinäisten keraamisten pesualtaiden tai vessanpönttöjen kaltaista vanhaa keramiikkaa voidaan hyödyntää pienissä määrin.

Purettavuus

Purettavuus on toinen kiertotalouden keskeisistä käsitteistä. Tuotteiden purkamisen ja materiaalien erittelyn on oltava helppoa, jotta tuotteet voidaan kierrättää. Modulaaristen ja helposti purettavien rakennusmateriaalien käyttö mahdollistaa uusiokäytön, kun tiloja muunnellaan. Materiaaleja ei siis tarvitse heittää pois.    

Kivivillasta valmistettujen tuotteiden suorituskyky ei muutu niiden elinkaaren aikana ja ne on myös helppo purkaa, käyttää uudelleen ja kierrättää. Sen ominaisuudet tekevät ROCKWOOL-tuotteista korvaamattomia matkalla kohti kestävämpää kiertotaloutta.

Circularity, webinar, nl

Kiertotalous ja ROCKWOOL Group

Katso videosta, kuinka RockCycle -ohjelma auttaa rakennusyrityksiä, rakennusten omistajia sekä hallituksia saavuttamaan heidän kierrätystavoitteensa.

1/1
”Teemme jatkossakin ahkerasti työtä sen eteen, että tuotteemme ovat entistä parempia ja ympäristövaikutukseltaan pienempiä. Siksi sisällytämme kestävän kehityksen periaatteita niin tuotteisiin, toimintoihin kuin tutkimukseen ja kehitykseenkin.”

Jens Birgersson

ROCKWOOL-konserni
Toimitusjohtaja
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Uudistettavat materiaalit

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja heidän yhteisöjään suoriutumaan modernin elämän haasteista resurssien tehokkaan käytön ja kiertotalouden edistämisen ansiosta.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme