Kuin kierrätystä, mutta parempaa

1. tammikuuta 1

Upcycling-kierrätys tekee jätteestä arvokasta.

Arvokkaampia tuotteita jätteestä

Perinteisen kierrätyksen periaatteet ovat kaikille tuttuja. Kierrätysyritykset keräävät esimerkiksi muovipullojen kaltaista jätettä, prosessoivat sen ja valmistavat siitä uusia muovipulloja, fleece-vaatteita tai muita muovisia tavaroita. Se on erinomainen tapa vähentää jätteen määrää. On kuitenkin olemassa vielä parempi tapa. Upcycling-kierrätyksen tarkoituksena on muuttaa jätteet arvokkaammiksi tuotteiksi ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Upcycling-kierrätys säästää ympäristöä enemmän kuin perinteinen kierrätys. Se muuttaa jätevirrat (mukaan lukien olemassa olevat kaatopaikat) pitkäaikaiseksi teollisuuden raakamateriaalien lähteeksi ja vähentää neitseellisten raakamateriaalien tarvetta. Se muuttaa sosiaalisen ja taloudellisen ongelman arvokkaaksi tulevaisuuden resurssiksi.

Suurin osa muovi-, metalli- ja paperijätteestä kierrätetään vain näennäisesti. Kierrätys laskee materiaalin arvoa, joten siitä valmistetaan vähempiarvoisia ja heikkolaatuisempia tuotteita, jotka hävitetään lopulta. Prosessi vähentää jätteen määrää yleisellä tasolla, mutta ei korvaa alkuperäisissä tuotteissa käytettyjä neitseellisiä raakamateriaaleja. Alumiini on ainoa poikkeus, sillä sitä voi kierrättää loputtomiin.

Upcycling-kierrätys teollisuudessa

ROCKWOOL-konserni harjoittaa upcycling-kierrätystä teollisessa mittakaavassa, vaikka tuotteemme valmistetaan yhdestä maailman riittoisimmista raakamateriaaleista, eli kivestä. Tuotteidemme valmistuksessa käytettävä teknologia mahdollistaa muiden teollisuudenalojen jätteen hyödyntämisen raakamateriaalina. Keskimäärin yksi kolmasosa kivivillamme raakamateriaaleista koostuu metalliteollisuuden metallikuonasta ja vedenkäsittelylaitoksilta tulevasta liejusta. Kaatopaikalle joutumisen sijaan nämä vähäarvoiset sivutuotteet käytetään rakennusten mukavuutta ja energiatehokkuutta parantavien kivivillaeristeiden valmistukseen.

Riittoisan raakamateriaalin ja hankalasti kierrätettävän upcycling-kierrätysjätteen yhdistämisellä voi olla parempi vaikutus ympäristöön kuin täysin kierrätetyllä materiaalilla. Kivivillaksi muutettua upcycling-kierrätysjätettä voidaan nimittäin kierrättää loputtomiin uudeksi ja yhtä laadukkaaksi kivivillaksi. Siksi tuotteemme ovat luonnollinen valinta kiertotalouden ja tulevaisuuden kestävien rakennusten kannalta.

 

* T. W. Dahl, et al. 2011, International Geology Review (Osa 53 Numerot 7–8, kesäkuu-heinäkuu 2011) ‘The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products’

Kivimateriaali
0

Maapallo tuottaa 38 000 kertaa enemmän kivimateriaalia kuin mitä ROCKWOOL-kivivillan valmistamiseen käytetään vuosittain*

Uudistettavat materiaalit

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja heidän yhteisöjään suoriutumaan modernin elämän haasteista resurssien tehokkaan käytön ja kiertotalouden edistämisen ansiosta.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme