Ratkaisua rakentamassa

1. tammikuuta 1

Ympäristöystävällisemmät rakennukset osaksi kestävää maailmaa.

Käyttämätön potentiaali

Rakennukset kuluttavat liikaa resursseja ja tuottavat liikaa jätettä maailmanlaajuisesti. Rakennukset kuluttavat 25 % maailman vesivaroista ja 40 % maailman kaikista resursseista. Samalla ne tuottavat yhden kolmasosan kaikesta jätteestä ja 40 % hiilipäästöistä. Näiden tilastojen valossa ne ovat ympäristön kannalta kestämättömiä.

Rakennusten valtavaa potentiaalia ei kuitenkaan olla vielä hyödynnetty pakottavien kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Ympäristöystävällisemmät rakennukset voivat kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja parantaa samalla terveyttämme, hyvinvointiamme ja tuottavuuttamme.

Tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelua, muotoilua ja rakentamista on lähestyttävä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, joka huomioi kestävän kehityksen kaikki osa-alueet. Vain yhteen lähestymistapaan keskittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen yleiseen tehokkuuteen. Sen seurauksena kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO ja eurooppalainen standardisointikomitea CEN ovat luoneet standardeja, jotka mahdollistavat kestävyyden mittaamisen rakennuksen koko elinkaaren osalta. Standardit eivät ota huomioon ainoastaan ympäristötehokkuutta, vaan niihin sisältyy myös rakennusten vaikutus terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Ympäristöystävällisempi rakennussuunnittelu

Rakennuksen energiankulutuksen vähentäminen on ympäristöystävällisemmän suunnittelun peruspilari. Useimmiten 80 % rakennuksen energiankulutuksesta koostuu lämmityksestä, jäähdytyksestä, kuumasta vedestä ja valaistuksesta. Loput 20 % syntyvät rakennusmateriaaleista, kuljetuksista ja purkamisesta. Vähäiseen energiankulutukseen keskittyvä rakennussuunnittelu on siis tärkeää, mutta on myös tärkeää suunnitella kokonaisvaltaisemmin ja miettiä, kuinka rakennus ja siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai uusiokäyttää elinkaaren päättyessä. Suunnittelu ja materiaalit ovat myös yhteydessä muihin tärkeisiin kestävän kehityksen osa-alueisiin, kuten lämpöviihtyvyyteen, akustiseen suorituskykyyn ja paloturvallisuuteen.

Arviointityökalut

Rakennuksen ympäristöystävällisyys voidaan määritellä tarkasti käytännöllisen ja yleisesti hyväksytyn elinkaarianalyysin avulla. Elinkaarianalyysi tarkastelee rakennuksen ympäristöjalanjälkeä kokonaisvaltaisesti ja siihen sisältyvät myös rakennusmateriaalit. Materiaaleihin liittyvää tietoa löytyy yleensä ympäristöselosteista.

Ympäristöseloste ei kerro, onko materiaali ympäristöystävällinen vai ei, sillä se riippuu täysin siitä, miten materiaali on yhdistetty rakenteisiin. Ympäristöseloste kuitenkin vauhdittaa elinkaarianalyysien tekoa ja tekee niistä tarkempia. Rakentajien on siten helpompi noudattaa kansallisia standardeja ja saada hyviä tuloksia kestävyysarvioinneista. ROCKWOOL-tuotteet auttavat saavuttamaan LEED®-, BREEAM-, DGNB- ja HQE-sertifioinnin.

Kestävää kehitystä tukevien rakennusten luominen on täysin mahdollista, kun ajatellaan rakennuksen koko elinkaarta. 

Vakuutukset kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä

Olemme laatineet suosituimmille tuotteillemme vakuutukset kestävän kehityksen vaatimusten täyttymisestä, jotta Rockfon-tuotteiden vaikutusta ympäristöön olisi helpompi dokumentoida sertifiointihankkeiden ja erityisiä vaatimuksia sisältävien rakennushankkeiden yhteydessä.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme