Arkkitehtoninen akustiikka: rakennukset voivat kuulostaa yhtä hyviltä kuin ne näyttävät.

31. maaliskuuta 2020

Perehdy äänen tieteeseen ja asiantuntijoiden näkemyksiin arkkitehtonisesta akustiikasta. Jokainen rakenteen komponentti vaikuttaa akustiikkaan. Aloitetaanpa tutustumalla arkkitehtonisen akustiikan periaatteisiin. Miltä kuulostaa?

arkkitehtonisen akustiikan avulla suunniteltu rakennus

Mitä arkkitehtoninen akustiikka on?

Arkkitehtoninen akustiikka on toimivan äänimaiseman saamista aikaan rakennukseen tieteen ja suunnittelun keinoin. Se perustuu ihmisten ja äänen vuorovaikutukseen – sekä sisä- että ulkotiloissa. Siihen sisältyy koteihin ja rakennuksiin perehtyminen, jotta rakenteiden akustinen suorituskyky optimoidaan.

Esitimme muutaman kysymyksen Jasper Spigtille ja Camilla Casiccialle. Jasper työskentelee arkkitehtina ja partnerina architecten Van Mourik -toimistossa. Hän suunnittelee sisä- ja urbaaneja tiloja pitäen mielessään ympäristön ja yhteiskunnan. Camilla työskentelee architecten Van Mourik -toimistossa sisustusarkkitehtina. He kertovat kokemuksistaan.

Onko mahdollista suunnitella rakennus tai sisätila, jossa otetaan huomioon kaikki viisi aistia?

Kyllä, totta kai on mahdollista suunnitella tila kaikkia aisteja varten. Ensisijaisesti suunnitellaan näköaistia varten, koska se on hallitseva aisti. Muiden aistien stimuloiminen esimerkiksi tuntoaistimusten, akustiikan ja lämmön avulla on aina toissijaista, kun tilan halutaan saavan aikaan tietty mieliala. Hajuaistia ei kuitenkaan nosteta etusijalle suunnitteluprosessissa.

Vaikka aistihavainnoilla on suuri merkitys, keskitymme tilan tuottamaan kokonaiselämykseen ja siellä vallitsevaan tunnelmaan. Suunnittelijat ottavat kyllä huomioon viisi aistia, mutta tilan aikaansaamat tuntemukset muodostuvat niiden yhdistelmän perusteella, jota kutsutaan usein kuudenneksi aistiksi Jasper kertoo: "Suunnittelijoilla yleensä on tämä kuudes aisti, ja he käyttävät sitä harkiten."

Kunkin tilan aiheuttama elämys perustuu viiden aistin yhdistelmään.

 

Suunnittelijoilla yleensä on tämä kuudes aisti, ja he käyttävät sitä harkiten.

Jasper Spigt

Arkkitehti

Miksi kodeissa ja rakennuksissa tarvitaan arkkitehtonista akustiikka?

Ääni määrittää tilan ominaisuudet. Halutaanko keskittyä ihmisiin, seurustelemiseen, keskustelemiseen vai puheiden pitämiseen?

Akustiikka vaikuttaa hyvinvointiin ja meitä ympäröivään tilaan. Huono akustiikka saattaa haitata keskustelemista ravintolassa. Palaisitko ravintolaan, jossa et pysty kuulemaan kumppanisi puhetta melun vuoksi? Kun tilan akustiikka on kunnossa, se vaikuttaa tilassa vallitsevaan ilmapiiriin. Nykyään jopa aivotutkijat puhuvat akustiikan yhä kasvavasta merkityksestä.

Miten selität akustiikan asiakkaalle?

Akustiikan suunnittelu on subjektiivinen aihe. Asiakkaat suhtautuvat siihen kukin omalla tavallaan. Nykyään siitä ollaan tietoisempia, mutta sitä tulee tarkastella objektiivisesti. Tietysti voidaan keskustella tarvittavista materiaaleista, mutta äänen vaikutus tilaan on voitava selittää ja tarjota ratkaisuja.

Onneksi esimerkki meluisasta ravintolasta on jokaiselle tuttu. Toisaalta akustiikka merkitsee eri asioita ammattilaisasiakkaalle ja kodinrakentajalle. Tietoisuuden tasot vaihtelevat, joten on otettava huomioon kunkin asiakkaan tarpeet ja toiveet objektiivisesti.

"Monien mielestä ravintoloissa on meluisaa, koska niissä on täyttä, eikä syynä ole akustiikka", sanoo Camilla. "Siksi työmme perustuu tietoisuuteen."

 

Monien mielestä ravintoloissa on meluisaa, koska niissä on täyttä, eikä syynä ole akustiikka. Siksi työmme perustuu tietoisuuteen.

Camilla Casiccia

arkkitehti

Missä suunnitteluprosessin vaiheessa akustiikka otetaan osaksi arkkitehtuuria?

Kun on kyse sisätilojen suunnittelusta, tämä määräytyy suunniteltavan tilan ja projektin mukaan. Yleensä ajattelemme sitä jo alkuvaiheessa. Joskus suunnittelemme uudelleen eli parannamme nykyistä akustiikkaa. Jos esimerkiksi integroimme kirjastoaluetta, sen tulee olla hiljainen. Otamme sen huomioon jo alkuvaiheessa.

Jos saamme vapaat kädet suunnitella, ratkaisu perustuu tilan dynaamisuuteen, olipa kyse intiimistä tilasta, konferenssikeskuksesta tai teatterista. Joissain tiloissa tarvitaan tiettyä identiteettiä, joten se yhdistetään akustiikkaan. Lisäksi se ratkaisee, onko kyse sisätiloista vai julkisivusta. Mutta jokainen tila ja äänimaisema suunnitellaan aina kauniiksi.

Miten akustiikka osana arkkitehtuuria vaikuttaa rakennuksen tai sisätilan suunnitteluun? Aiheuttaako arkkitehtonisen akustiikan ottaminen huomioon suunnittelussa rajoituksia?

Kyllä. Jos esimerkiksi rakennus sijaitsee rautatien lähellä, akustiikka suunnitellaan siten, että se ei vaikuta rakennukseen. Suunnittelemme sisätilat ja ulkopinnat akustiikan kannalta ihanteellisiksi.

On toimittava erittäin varovasti, koska emme halua luoda ääntä estävää julkisivua. Nykyään käytettävissä olevan teknologian avulla toimiva akustiikka voidaan yhdistää näyttävään arkkitehtuuriin. On löydettävä kustannusten ja muotoilun välinen tasapaino. Rajoitusten lisäksi on mahdollisuuksia.

Ihmisille on annettava valinnanvaraa. Heidän tulee voida sulautua kaupunkiin eläen omassa yksityisyydessään.

Tämä vuosi on äänen vuosi. Millainen arkkitehtuurin, muotoilun ja äänisaasteen suhde on nykyään?

Arkkitehtoninen akustiikka saadaan nykyteknologian ja ratkaisujen avulla jokaiseen tilaan.

Toisaalta melusaaste pahenee. Se on eliminoitava suunnittelemalla rakennukset oikein. On otettava huomioon julkiset tilat ja niiden suhde rakennuksiin, jotta molemmissa valitsee ihanteellinen akustiikka.

On keskityttävä melusaasteen torjuntaan, joten akustiikan merkitys osana kestävää kehitystä täytyy ottaa huomioon jo koulutuksessa.

Miten kehitys etenee vuoteen 2050 mennessä?

WHO:n mukaan melusaaste on toiseksi pahin ongelma. Sitä pahempaa on vain ilman saastuminen. Tulevaisuudessa melun vaikutus kaikkiin tiloihin täytyy ottaa huomioon paremmin, samoin akustiikan merkitys rakennuksia suunniteltaessa.

Nykyään melua ei määritellä pelkäksi epätoivotuksi ääneksi, vaan sellaiseksi epätoivotuksi ääneksi, joka ei vaurioita kuuloa. Tämä muistuttaa, että melu on epäterveellistä ja voi häiritä monella tavalla. Nykyään melun haittavaikutuksista ja akustiikan ottamisesta huomioon rakennusten suunnittelemisessa keskustellaan myös akateemisissa piireissä. Siksi melu täytyy ottaa huomioon arkkitehtuurissa ja rakennusten suunnittelussa enemmän kuin koskaan ennen. Haluaahan jokainen kantaa kortensa kekoon terveemmän ääniympäristön saamiseksi aikaan.