Alan Davies keskustelee miten hänestä tuli WELL-akkreditoitu ammattilainen (WELL AP)

13. marraskuuta 2020

Hyvinvointi on kaikessa mitä teemme ja Alan Davies on Specification-tiimistämme suorittanut WELL-akkreditoinnin ammattilaiseksi ja suosittelee sydämellisesti tutkinnon suorittamista.

WELL-akkreditoitu ammattilainen

WELL-akkreditoidun ammattilaisen kanssa rakennettu toimistorakennus

Voitteko kertoa meille WELL AP -pätevyydestä?

Suunnittelu- ja rakennusala ovat edistyneet huomattavasti rakennusten kestävyyden parantamisessa noudattamalla tiettyjä ympäristöarviointijärjestelmiä, kuten LEED ja BREEAM. Mutta näissä puitteissa on vain pieni osa keskittyy ihmisten terveyteen.

Viime aikoina on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten rakennukset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja WELL-luokitusjärjestelmä on luotu tämän aukon täyttämiseksi. Se täydentää ympäristöluokitusjärjestelmiä ja tarjoaa laajemman lähestymistavan hyvinvointiin ja antaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille mahdollisuuden kiinnittää enemmän huomiota rakennuksen käyttäjiin projektissaan.

COVID on buustannut hyvinvoinnin käsitteen; hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat tulevien vuosien keskeisiä painopisteitä tutkimus- ja kehitysmaailmassa.

Kerro meille hieman enemmän tutkinnosta? Mitä käsitteteitä pidät mielestäsi erityisen hyödyllisinä alakatto-projekteissa?

Akkreditointi on tässä tutkinnossa prosessi, jossa tarkastellaan seitsemää eri käsitettä: ilma, valo, mukavuus, mieli, vesi, ravitsemus ja kunto. Ilma, valo, mukakavuus ja mieli olivat keskeisiä käsitteitä, jotka liittyivät alakattoihin.

Ilma - tämä keskittyi ilmanlaatuun ja käytäntöihin, kuten VOC-yhdisteiden (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden) vähentämiseen työskentelytiloissa. Toisin sanoen varmistamalla, että emme laita rakennukseen haitallisia aineita. Alakatot voivat auttaa tällä alalla, koska ne voivat noudattaa matalia päästöstandardeja, kuten rakennusmateriaalien M1-päästöluokka.

Valo - tämä keskittyi valon laatuun ja häikäisyyn. Varmistamalla, että saamme oikean määrän valoa huoneeseen käyttämällä erilaisia ​​pintoja, kuten kattoja, joiden LRV on 80% tai enemmän. Näin saavutamme miellyttävän mielentilan, emmekä keskeytä sisäistä vuorokausirytmiämme tarpeettomasti. Alakattoja voidaan käyttää myös hyvien tulosten saavuttamiseksi energiansäästössä vähentämällä keinotekoisen valaistuksen määrää tilassa.

Mukavuus - tämä käsite oli erityisen tärkeä meille Rockfonilla. Alakattotuotteiden valmistajana keskitymme yleensä akustiikkaan ja se kuuluu osana mukavuuskonseptiin, joka tarkastelee sisäisesti tuotettua melua, akustista suunnittelua, jälkikaiunta-aikoja, äänen peittämistä, ääntä vähentäviä pintoja ja kaikkia alueita, jotka liittyvät äänen hallintaan tilassa.

Mieli - tämän konseptin tarkoituksena on parantaa käyttäjien mielenterveyttä tekemällä heidän olonsa tervetulleeksi, kun he saapuvat tilaan. Akustiset katot voivat auttaa saavuttamaan edellytykset rauhallisten tilojen luomisessa ja myös lisäämällä yksityisyyttä. Mieli-konsepti keskittyy myös luonnon tuomiseen sisätiloihin, jotta olisimme paremmin yhteydessä luontoon. Esimerkki siitä, miten tämä voidaan tehdä, on poimia luonnosta lehtien muotokieli ja käytää samaa muotoa akustisissa saarekkeissa sisätilassa vihjeenä luonnosta. Akustiikka on yksi näkökohta, jota tämän ominaisuuden edellyttämissä sertifioinnissa tarkastellaan.

Oliko opiskelu aidosti mielenkiintoista ja merkityksellistä?

Kyllä se oli. He todella pureutuvat siihen, miten nämä ominaisuudet koskettavat rakennuksen suunnittelua. Joten minulle, koska olen kiinnostunut hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, on looginen seuraava askel tuoda nämä oivallukset esille määrittelijöille toimistoissa, joiden kanssa työskentelen. Sain tarkkoja tietoja ja neuvoja edellytyksistä, jotka on täytettävä WELL-sertifikaatin saamiseksi rakennukselle. Lisäksi käytiin läpi erilaisia ​​optimointeja, joilla voit nousta hopeasta kulta- tai platina-luokitukseen.

Mitä muuta pidit hyödyllisenä koulutusohjelmassa?

Pidän siitä, miten se antoi minulle laajan käsityksen rakennetusta ympäristöstä. Se vahvisti myös sitä tosiasiaa, että akustiikkakatot (ja seinäakustointilevyt) tekevät niin paljon enemmän. On myös selvää, että WELL:in merkitys kasvaa, koska 685 miljoonaa neliömetriä on joko jo sertifioitu tai odottaa sertifiointia.