Miellyttävä toimistotila tekee ihmisistä onnellisia

14. huhtikuuta 2020

Olemme kysyneet Signe Blomquistilta, Henning Larsenin sisä- ja työtilojen suunnittelusta vastaavalta johtajalta, tärkeimmistä tekijöistä tulevaisuuden toimistotiloja suunniteltaessa. Kyse ei ole pelkästään akustiikasta, valosta ja sisäilmasta, vaan myös ympäristöstä ja ihmisistä, jotka käyttävät tilaa nyt ja tulevaisuudessa.

People in sustainable office working together

Miten ilmastohaaste voidaan voittaa?

Jos valitaan yksi haaste, joka vaikuttaa arkkitehtuuriin ja muotoiluun tulevina vuosina - se on ilmasto. Signe Blomquistilla ei ole epäilystäkään kuinka tärkeää tämä tehtävä on ratkaista.

"Kun synnyin vuonna 1978, 4,3 miljardia ihmistä kulutti maapallolla yhteisiä luonnonvarojamme. Nykyään ihmisiä on 7,7 miljardia. Jos tämä kehitys jatkuu ja rakennuksissa kulutetaan yhtä paljon luonnonvaroja kuin nykyään, vuonna 2050 tarvitaan maapallo, joka on 3,5 kertaa nykyistä suurempi. Varsinkin meidän arkkitehtien täytyy muistaa tämä.”

’’Onneksi nykyään ilmastovaikutuksille annetaan paljon aiempaa suurempi painoarvo jo ennen piirustuspöydän ääreen istuutumista. Rakennusten sisätiloissa käytettävät, kestävän kehityksen vaatimukset täyttävät materiaalit ovat kehittyneet. Niiden avulla varmistetaan kunnollinen
sisäilmasto, ja niiden ilmastovaikutus on neutraali”
Signe Blomquist kertoo.

Mitkä suuntaukset vaikuttavat tänäpäivänä toimistojen suunnittelussa? 

“Työn tekeminen on joustavampaa. Fyysistä läsnäoloa työpaikalla ei enää edellytetä. Nykyään työskennellään useissa paikoissa ja ympäristöissä. Siksi puhutaan uudenlaisesta henkilöstötyypistä. Digitaalisilla nomadeilla on vain muodollinen yhteys fyysiseen työntekopaikkaan. Monissa yrityksissä on huomattu, että vain jopa 30 % henkilöstöstä on työntekopaikoilla samanaikaisesti, joten niiden merkitys on muuttunut."

Signe Blomquist kertoo, että kun työntekijöiltä, joilla ei ole päivittäistä fyysistä kytkentää työpaikkaansa, kysytään, mitä haasteita he kohtaavat, vastaus on selkeä. Heidän mielestään siteet tiimiin heikkenevät, ja he kaipaavat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Monien mielestä myönteistä on se, että he pystyvät työskentelemään keskittyneesti ja vailla häiriöitä, kun he eivät ole fyysisellä työpaikalla. Arkkitehtuurin professori David Dewane käyttää tällaisesta mielentilasta nimitystä Deep Work.

“Tämä on pidettävä mielessä, kun suunnittelemme tulevaisuuden työpaikkoja. Jotta saadaan aikaan työntekijöiden erilaiset tarpeet tyydyttävä ja heidän tehtäviinsä soveltuva ympäristö, meidän arkkitehtien on paneuduttava työhön huolellisesti. Meidän on luotava ympäristö,
joka vetää puoleensa haluttua työvoimaa, auttaa pitämään siitä kiinni, tukee yrityksen vision toteuttamista ja auttaa tyydyttämään henkilöstön tarpeet, hän korostaa." 

Kuinka työskennellä akustiikan, valon ja sisäilman kanssa suunnittelussa?

“Onnistuneessa sisustussuunnitteluprojektissa otetaan huomioon useita erilaisia tekijöitä. Kunnollinen ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä sisäilmasto on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Sen ansiosta työteho säilyy pitkälle iltapäivään, ja neuvotteluihin voi mennä tarvitsematta pelätä
hikilaikkuja kainaloissa jo puolen tunnin kuluttua."

“Meidän arkkitehtien täytyy mukautua avokonttoriajatteluun, joissa ilmenee akustisia haasteita. Siksi monissa projekteissamme valitaan akustinen ratkaisu, koska pyrimme avoimiin ratkaisuihin.”

Hänen mielestään alakatoilla sekä, seinien ja lattian yhteisellä vaikutuksella on suuri merkitys huonetilan tuottamien elämysten kannalta. Alakatolla on aivan erityinen sija arkkitehtuurissa jo historiallisesti:

’’Pantheonin kupoli antiikin Roomassa, sen valon avulla välittyvä historia ja
vaikutuksen tekevä kasettikatto ovat inspiroineet arkkitehtejä kautta aikojen.
Kööpenhaminan arvokiinteistöjen stukkokattoja arvostetaan edelleen suuresti. Niiden kertoma historia luo asuntoihin ainutlaatuisen ilmapiirin. Kun alakatto, seinät ja lattia sointuvat toisiinsa, saadaan aikaan ilme, jota me arkkitehdit tavoittelemme, kun suunnittelemme huonetiloja ja sisustuksia."

Mistä aloittaa suunnittelu ja millainen on täydellinen toimistotila?

”Tärkeintä on kuunnella asiakkaan toivomuksia huolellisesti. Osaamme kyllä
suunnitella fyysisiä puitteita, jotka soveltuvat erilaisiin työtehtäviin. Mutta emme tiedä, mikä on olennaista kyseiselle yritykselle, ennen kuin olemme kysyneet sitä. Siksi kaikki prosessimme alkavat käyttäjän sitouttamisesta tarvittavassa määrin. Laadimme sisustusehdotuksen alkuvaiheessa tekemiemme havaintojen pohjalta."

”Täydellisessä toimistossa kollegoiden kesken syntyy vahva yhteishenki, kun fyysiset puitteet mahdollistavat yhteistyön ja erojen hyväksymisen. Silloin yrityksen visio tulee selkeästi esille sisustuksessa ja osoittaa yhteisen suunnan. Tällaisessa paikassa viihdytään. Siellä fyysinen, psyykkinen ja digitaalinen työympäristö nousee täysin uudelle tasolle.’’