Hotellien kunnostaminen parantaa sisätilojen laatua, ulkonäköä sekä meluisia olosuhteita

1. tammikuuta 1

Akustiikkasuunnittelu täydentää hotellien sisustusta piristämällä huoneiden viimeistelyä ja parantamalla vierailukokemusta.

hotel with acoustic ceiling design

Hotel El Llorenç Parc de la Mar, Palma de Mallorca, Rockfon® Mono® Acoustic

Muuttuvassa maailmassa hotelliremontit asettavat uudenlaisia asiakkaiden odotusten mukaisia standardeja. Useimmille asiakkaille hotellien kunnostaminen on pandemian jälkeen ratkaisevan tärkeää heidän paluunsa kannalta. Vieraiden odotukset ovat etusijalla hotellien halussa pysyä ajan tasalla sisustussuunnittelussa, tekniikan kehityksessä ja vieraanvaraisuudessa.

Niin haastavalta kuin se kuulostaakin, tämä on erinomainen aika suunnitella hotellien kunnostusta ennenkuin innokkaat matkailijat ovat taas valmiita palaamaan käsitykseen normaalista. Hotelleilla, kuten seuraavan sukupolven matkustajilla, on korkeat odotukset mukavuudesta ja tekniikan käytöstä paremman ympäristön luomiseksi, mieluiten ilman perinteisiä melun häiriötekijöitä.

Jos harkitset hotellin peruskorjausta, lue viisi tärkeintä näkökulmaa, jotka hotellien tulisi ottaa huomioon osana kunnostushankkeen suunnittelua. Selvitä, miten ja miksi hotellien hallintastrategiat rakentavat nyt parempaa tulevaisuutta.

Kuinka usein hotellit pitää remontoida?

Nykypäivän tilanteessa kiinnitetään huomiota hotellien kestävään kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin. COVID-19 pandemian vaikutukset ovat lisänneet huomiota hotellien terveysstandardeihin sekä lisänneet kunnostustöiden haasteita. Vastauksena näihin tarpeisiin, hotelliremontit ovat yhdistäneet sisustusestetiikan sekä terveyttä koskevat ominaisuudet, jotka keskittyvät puhtauteen. Tämä kasvattaa asiakkaiden luottamusta moitteettomilla mielikuvilla sekä luovat samalla tuottavan työympäristön.

Kuinka usein hotellit pitää remontoida? Se riippuu kunnostustarpeesta, koska talouden ja markkinasegmentin vaatimukset ovat ratkaisevassa asemassa suunnittelussa. Vieraanvaraisuus-toimialan mukaan useimpien hotellien tulisi päivittää sisätilat vähintään kolmen tai viiden vuoden välein. Joillekin hotelleille on tehtävä huomattavia muutoksia, jotta voidaan vastata muuttuviin markkinoihin ja käynnistää päivitykset innovatiivisen tekniikan avulla, jotka vastaavat asiakkaiden mieltymyksiä.

Tärkeä neuvo. Älä sekoita hotellin kunnostamista rutiinihuoltoon, joka on suoritettava loppuun ennen kuin otat vastaan seuraavat asiakkaat. Tyypillisesti sisätilojen kunnossapitoon kuuluu huoneen seinien puhdistus, maalaus sekä vanhentuneiden, kuluneiden tai vaurioituneiden huonekalujen ja sisustuselementtien vaihto.

Miksi hotellin kunnostaminen kannattaa?

Kuten kaikki muutkin menestyvät yritykset, hotelliremontin tavoitteena on houkutella potentiaalisia asiakkaita ja parantaa käyttöjärjestelmiä. Nykypäivän taloudessa hotelleilla on mahdollisuus uudistaa ja nykyaikaistaa brändiään käyttämällä investointien hallinnan strategiaa. Sen avulla lisätään asiakkaiden käyttöastetta ja seurataan liikevaihtoa, joka liittyy asiakkaiden tyytyväisyyteen ja tulokseen.

Yleisin pyyntö hotellien kunnostamisessa on melunvaimennusratkaisut, jotka parantavat sekä ulkonäköä että vierailukokemusta. Tähän tarpeeseen vastaavat hotellien rakennusmateriaalit ja sisustus. Ne voidaan toteuttaa akustisten alakattojen avulla, jotka parantavat hotellien sisäympäristöä. Suunnittelu vaihtelee trendikkäästä eleganttiin ja tyyleistä jokainen on osoittautunut onnistuneeksi melun vaimentamisessa sekä äänen heijastusten vähentämisessä. Hotellien on valittava ratkaisut viisaasti ja huolellisesti, koska alakaton design vahvistaa myös hotellin brändiä.

Tilojen, kuten ravintoloiden tai kokoushuoneiden, räätälöinti antaa vieraille mahdollisuuden nauttia akustisista vaikutuksista, jotka hiljentävät perinteisiä hotellitiloja. Hotellin ympäristön ja estetiikan yhdenmukaistaminen on modernia viimeistelyä hotellien alakattoihin, mikä jättää vieraisiin pysyviä vaikutelmia.

Luova akustiikkasuunnittelu

Upea origamihenkinen sisäkatto tarjoaa sensaatiomaisen akustiikan. Selvitä, kuinka arkkitehti loi alakattoon geometrisen aaltoilevan muodon, joka viestii liikettä ja joustavuutta. Näe täältä lisää kuvia tästä kauniista katosta

Kuva: Llaut Palace Hotel, Mallorca, Espanja

 

Llauat Palace Hotel,Spain,Mallorca,400 m²,Arantxa Guerrero,Seta Arqutectos,Rockfon Mono Acoustic,TE-edge,white

Hotellin kunnostaminen voi tuoda piilotettua arvoa hotellin toimintakustannuksiin ympäristöystävällisten ja päivitettyjen energiansäästöominaisuuksien avulla, jotka lisäävät merkittävästi liiketoiminta-arvoa.

Hotellien akustisen jalanjäljen merkityksen ymmärtäminen

Hotellien erinomaisen akustiikan ominaisuudet takaavat tilojen olevan terveellisiä ja mukavia vieraille. Akustiikan laatu on yksi huoneiden ja muiden alueiden viihtyvyyden sekä nautinnollisuuden tärkeimmistä tekijöistä. Tästä syystä kestävän kehityksen suuntaukset asettavat rakennus- ja arkkitehtuurisuunnittelulle akustisia standardeja huoneakustiikan sekä terveysturvallisuuden parantamiseksi.

Yleisesti ottaen hotellit ovat ottaneet tärkeitä edistysaskelia akustiikkasuunnittelussa. Ei ole mikään yllätys, että asiakkaat ovat huomanneet eron ja arvostaneet parannuksia, jotka vahvistavat akustista suorituskykyä. Alan asiantuntijat ovat antaneet tunnustusta tästä suorituskyvystä, joka sisällyttää akustiset standardit olennaisena tekijänä hotellien luokitusjärjestelmissä parempien ympäristö- ja hyvinvointietujen saavuttamiseksi.

Kun asianmukainen akustiikkasuunnittelu on integroitu hotellin ympäristöön, hotellin meluisat elementit vähenevät merkittävästi. Hotellien akustisten rakennusmateriaalien ansiosta kunnostuksen ominaisuudet suunnittelussa tuottavat miellyttävämmän vierailukokemuksen, johon yhdistyy hyvä arkkitehtuuri, sisustus ja toiminnallinen estetiikka.

Erinomainen akustiikka luo mukavuuden, laadun ja ylellisyyden tunteen - kaikki kolme ominaisuutta voivat olla nähtävissä majoittuessa suosituissa hotelleissa. Maailmanlaajuisilla markkinoilla hotellien, jotka ovat tietoisia sisätilojen mukavuuden vaikutuksista ja sitoutuneita parantamaan niitä, tiedetään menestyvän paremmin.

Peruskorjatut hotellit on rakennettu ja suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

Peruskorjaus on energiatehokas menetelmä. Euroopassa peruskorjaus tarkoittaa merkittäviä energiansäästöjä, kun suunnittelumateriaalit sisällytetään rakennussuunnitelmaan energiankulutuksen vähentämiseksi. Kaupallisten rakennusten tavoitteena on vähentää energiankulutusta energiatehokkailla menetelmillä. Vuoteen 2030 mennessä odotetaan 36 prosentin laskua.

Remontointia harkitsevat hotellit voivat tehdä laskelmat helposti tasapainottaakseen kustannukset potentiaalisiin säästöihin. Viimeaikaiset parannukset voivat saada etua myös esteettisillä ominaisuuksilla suunnitelluista rakennusmateriaaleista, jotka auttavat vähentämään hotellien vanhentuneesta tai epätavallisesta kunnossapidosta hukkaan menevää energiaa. Vanhemmissa rakennuksissa, joissa ei ole tehty alkuperäisiä energiatehokkuussuunnitelmia, saavutetaan huomattavia säästöjä jälkiasennusten valmistuttua.

Älykäs valotekniikka, joka luo hotelleihin tyylikkyyttä sekä edistää energiansäästöä, on myös osa suunnittelua. Nämä järjestelmät automatisoivat energiankulutuksen osana energiansäästötekniikan käytäntöjä huonontamatta kuitenkaan huoneen valaistusta.

Aulat sekä kokous- ja konferenssitilat ovat ihanteellisia hotellien kunnostuksessa, koska niissä on akustiset alakatot ja älykkäät valaistusjärjestelmät tilan toimintojen parantamiseksi. Näissä tiloissa hotellin akustinen alakattojärjestelmä poistaa tehokkaasti meluhaittoja ja parantaa äänen selkeyttä. Hyvä akustiikkasuunnittelu luo toiminnallisen ja optimaalisen ääniympäristön.

Suosituksena on kiinnittää asianmukaista huomiota akustiseen mukavuuteen hotellihuoneiden sekä yleisten tilojen kunnostuksessa. Hotellin peruskorjaaminen ja rakentaminen vaikuttaa positiivisesti hotellin sisustukseen sen viimeistellyn ulkonäön avulla. Akustiikkasuunnittelu auttaa maksimoimaan sisätiloissa luonnonvalon hyödyt yhdistämällä visuaalisen toiminnallisuuden, samalla vähentäen meluhaittoja ja lisäten energiatehokkuutta.

Haluatko suunnitella valoisan sisätilan?

Rockfon Blanka® -akustiikkalevyssä on sileä, vitivalkoinen ja erittäin valkoinen mattapinta, jolla on korkea valonheijastavuus ja valon diffuusio. Akustiikkalevyn ominaisuudet auttavat säästämään energiaa, kirkastamaan sisäympäristöä heijastamalla luonnonvaloa huoneeseen sekä luomaan viihtyisän sisätilan.

IT, Tr-Inox, Nociglia, Rocco de Lentinis, Office, Rockfon Blanka, E-edge, 600x600, 1200x600, White

Tehokkuustavoitteena on luoda hotelleihin pitkäikäinen kestävyys, suorituskyky ja joustavuus käyttämällä suunnitteluratkaisuna ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja. Rockfonin akustiikkatuotteet tarjoavat korkean tehokkuuden ja kestäviä rakennusmateriaaleja.  

Mitkä ovat hotellin kunnostamisen haasteet?

Hotellin kunnostamisen suurin haaste on sellaisten vaarallisten materiaalien löytyminen rakenteista, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia suunnittelun ja kustannusten kannalta. Historiallisesti monet alkuperäiset hotellirakenteet ja huonekalut eivät sovi nykyisiin hotellivisioihin. Projektista voi tulla remonttipainajainen ilman asianmukaista suunnittelua ja arvioita.

Toinen yleinen haaste on edellisen huonon remontin korjaaminen, jossa ei ole otettu huomioon hotellin rakennetta tai alueen rakennussääntöjä. Liian usein paljaat ja kuluneet putket tai johdot rikkovat merkittävästi rakennuksen turvallisuusmääräyksiä.

Yksi suuri haaste hotellien kunnostamisessa on projektityöhäiriöiden hallinta, sillä useimmat hotellit pysyvät asiakkaille avoinna koko prosessin ajan. Korjauksen aikana on välttämätöntä pitää yllä positiivinen näkökulma ja avoin viestintä asiakkaiden ja työvoiman kanssa. Hotellilla on oltava varasuunnitelma ja valmius vastata vieraiden kokemiin ongelmiin tai haittoihin. Tarvittaessa yksi ratkaisu on vieraiden siirtäminen pois remonttialueilta.

Harkitse esteiden kartoittamista valituilla kiertoreiteillä, jotta vieraat voivat liikkua turvallisesti. Pienillä eleillä on suuri merkitys hotellivieraille. Jotkut palvelut saatetaan joutua sulkemaan väliaikaisesti kunnostustöiden aikana, ellei hotelli pysty siirtämään näitä palveluita. Kummassakin tapauksessa asiakkaille etukäteen ilmoittaminen voi säästää paljon tarpeetonta stressiä; lisäksi se auttaa pitämään asiakkaat tyytyväisinä.

Ehkä suurin haaste on kunnostuksen päätöksentekoprosessi ja päivitys uusimmalla suunnittelutekniikalla. Yksi huolenaihe on se, että harvoilla hotelleilla tai rakennuksen johtajilla on käytännön tuntemusta erilaisista rakennusjärjestelmistä tai ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on suunniteltu ottamaan huomioon hotellien ja sen asiakkaiden erityisedut. Ei hätää, koska on asiantuntijoita, jotka ovat valmiita opastamaan sinua koko prosessin ajan.