Keskuksessa on Cradle to Cradle-sertifioituja materiaaleja. Energiaa tuotetaan paikan päällä katolle asennettujen aurinkopaneelien avulla.

Tilan arkkitehtuurin kunnioittaminen

Amsterdamissa sijaitseva Park 20/20 on maailman ensimmäinen täyden palvelun "Cradle to Cradle" -toimistokompleksi. Sen on suunnitellut William McDonough + Partners.

Cradle to Cradle -periaatteen ydin on jätteen eliminoiminen, puhtaan energian tuottaminen ja puhtaan veden arvo. William McDonough + Partners käytti osittain termisen massan periaatteita energiatehokkuuden optimointiin.

Tämän rakennusprojektin iskulause on: “Työn hyödyksi, koko maailman hyödyksi”. Tämä iskulause perustuu visioon terveellisen rakennuksen luomiseksi tulevaisuutta varten. Vision terveellinen rakennus vähentää poissaoloja, parantaa tuottavuutta ja luo erinomaisen työilmapiirin siellä työskenteleville työntekijöille.

Ainutlaatuinen toimistoympäristö

Park 2020 -alueella sijaitseva FOX Vakanties on värikäs termisesti lämmitetty rakennus, joka juhlistaa monimuotoisuutta. Se erottuu muista toimistorakennuksista, sillä tavoitteena on luoda toimistorakennuksia, jotka eivät muistuta muita rakennuksia.

Rakennuksessa toimivan Dutch Travel Organisationin toimistokonsepti perustuu täydelliseen avoimuuteen. Siksi työntekijät voivat nähdä ja kuulla toisensa helposti. Kovien, jälkikaiuntaa lisäävien pintojen ympäröivät työntekijät voisivat ilman erinomaista akustiikkaa tuntea olevansa kuin pysäköintihallissa.

Sisäilmasto oli tärkeä asia. Siinä keskityttiin hyvään ilmanlaatuun, luonnolliseen valaistukseen ja kunnolliseen akustiikkaan häiriöiden vähentämiseksi.

Älykkäät ratkaisut

Alakatoissa betoniytimen aktivointia (CCA) käytetään osana Park 2020 -energiaohjelmaa. CCA säästää energiaa tehokkaasti. Se mahdollistaa rakennusten lämpötilan laskemisen alas. Tämä kuitenkin vaikuttaa alakattoihin rajoittavasti. CCA-järjestelmää ei voi peittää, koska sen vaikutuksen tulee suuntautua kohti lattiapintaa.

Uusissa avoimissa työtiloissa vai muutamat seinät rajoittavat äänen kantautumista. Rakennuksen arkkitehtuurin kunnioittamiseksi ja miellyttävän sisäilmaston saamiseksi aikaan valittiin akustinen ratkaisu, joka ei häiritse vedenkäyttöä, lämpömukavuutta eikä energianhallintaa rakennuksessa.

Arkkitehdit valitsivat Rockfon Eclipse® -saarekkeet akustisen mukavuuden varmistamiseksi, koska ne vastasivat täydellisesti heidän tarpeitaan. Ne eivät myöskään häiritse CCA-järjestelmää.

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Alankomaat

On hienoa, että Rockfon toimi kumppanina. Pystyimme ottamaan heidät mukaan jo kehitysvaiheessa ja auttamaan meitä akustisen ympäristön optimoimisessa.

Owen Zachariasse

DELTA DEVELOPMENT GROUPIN SUSTAINABILITY OFFICER

Park 20|20 Experience Centre

Sijainti:Hoofddorp, Alankomaat
Arkkitehti:William McDonough + Partners
Tuotteet:Rockfon VertiQ®, Rockfon® Eclipse
Mitat:1166 x 1166, 1800 x 600

Liittyviä asiakastarinoita