Mitä tulipalossa tapahtuu?

1. tammikuuta 1

Tulipalo tarvitsee syntyäkseen syttymislähteen, palavia materiaaleja ja happea.

Tulipalo jatkaa palamista niin kauan, kunnes se sammutetaan tai palavat materiaalit tai happi loppuvat.  Jos palo ei sammu itsestään tai sitä ei sammuteta, se jatkaa palamista ja kasvaa tietyn pisteen saavutettuaan nopeasti pienestä paikallisesta palosta koko huoneen täyttäväksi paloksi.  Tätä sekunneissa tapahtuvaa muutosta kutsutaan lieskahdukseksi.

Pienen palon leviäminen ja leimahtaminen riippuu siitä, miten sen ympärillä olevat materiaalit reagoivat tuleen. Huonekalut ja sähkölaitteet sisältävät nykyään paljon muoveja ja muita synteettisiä aineita, jonka vuoksi ne ovat käytännössä polttoainetta. Tulipalo leviää siis nykyajan olohuoneessa 5–10 kertaa nopeammin verrattuna 1950-luvun olohuoneeseen. Videolta näet, kuinka nopeasti tuli leviää modernissa olohuoneessa suhteessa vanhanaikaiseen huoneeseen.

Leimahduksen jälkeen palo leviää kaikkiin huoneen palaviin materiaaleihin ja tarvitsee pian lisää happea. Kuumuus on sietämätöntä ja jopa rakenteiden sisällä olevat materiaalit voivat lietsoa tulta. Tuli alkaa etsiä lisää happea, jonka seurauksena liekit leviävät huoneen avoimista ovista ja/tai ikkunoista ulkopuolelle. Ulkoilman happi ja syttyvät rakennusmateriaalit lietsovat tulta entisestään sen edetessä rakennuksen läpi ja julkisivua pitkin ylös.  Jos rakennuksen julkisivu on rakennettu palavista materiaaleista, palo leviää entistä nopeammin.  Palo sammuu vain, jos se sammutetaan tai palavat materiaalit loppuvat.

Paloturvallisuus

Kivivillan kaltaisten palamattomien materiaalien käyttö rakennuksissa voi estää palon leviämisen ja auttaa pitämään asukkaat turvassa.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme