Terveellinen työpaikka edistää tuottavuutta

1. tammikuuta 1

Sairaan rakennuksen korjaaminen voi sekä kasvattaa liikevoittoa että lisätä hyvinvointia.

Terveellisten työpaikkojen tarve

Niin sanottu sairaan rakennuksen syndrooma todettiin 1980-luvulla ja työnantajat ovat pyrkineet parantamaan työympäristöjä siitä lähtien. Vietämme loppujen lopuksi jopa 90 % ajastamme sisätiloissa ja siksi on tärkeää, että työpaikkamme tukevat hyvinvointiamme.

Terveelliset työpaikat ovat nykyään entistä tärkeimpiä, kun siirrymme kohti tietoon pohjautuvaa taloutta. 92 % yrityksen toimintakustannuksista1 liittyy henkilökuntaan, joten kaikista työntekijöiden tuottavuutta parantavista toimista on hyötyä. 

Tutkimusten mukaan terveelliseen työpaikkaan sijoittaminen kannattaa. Esimerkiksi 79 % rakennuksen terveellisyyteen sijoittaneista rakennuttajista2 hyötyi työntekijöiden nousseesta tyytyväisyydestä ja sitoutumisesta. Työntekijäkyselyiden mukaan erittäin sitoutuneet työntekijät voivat kasvattaa liiketoimintaa jopa 30 %3

Terveet rakennukset ovat myös arvokkaampia. Lähes kolme neljäsosaa rakennuttajista kertoi, että terveiden rakennusten vuokraaminen on helpompaa ja ne myös houkuttelevat hyviä vuokralaisia. 62 % rakennuttajista kertoi myös huomanneensa rakennuksen arvon nousseen4, joten kestävät ominaisuudet voivat siis vaikuttaa jälleenmyyntiin positiivisesti5.

Parannamme sairaita rakennuksia

Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen vastaajista 60 % oli sitä mieltä6, että päivänvalo on terveellisemmän työpaikan keskeinen ominaisuus. Vain 34 % työntekijöistä on tyytyväisiä melutasoon jopa uusilla työpaikoilla7.

ROCKWOOL-eristeiden avulla voidaan korjata sairaita rakennuksia ja luoda parempia työympäristöjä. Akustiset alakatto- ja eristysratkaisumme vaimentavat melua, jotta myös avokonttoreissa työskentelevät voisivat keskittyä. Kivivillaeristeet puolestaan auttavat pitämään sisälämpötilan sopivalla tasolla. Sileiden ja heijastavien pintojensa ansiosta alakattolevymme myös taittavat valoa tehokkaammin.

Kun ottaa huomioon mahdolliset voitot, on selvää, että rakennuttajien ja työntekijöiden terveisiin rakennuksiin liittyvät vaatimukset ja ihmiskeskeisiin ratkaisuihin panostaminen työpaikalla tuottavat hedelmää.

 

1: Leesman Report, 100 000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016
3: Hay Group, "Employee Engagement" 
4: Leesman Report, 100 000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, ” The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds”, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016

7: Leesman, "The next 250K"

 

1/1

Toimistotilojen akustiikka

Organisaatioiden toimintakustannuksista yli 90 % liittyy työntekijätehokkuuteen, joten akustiikan ja sisäympäristön vaikutuksesta toimistotyöntekijöihin on hyvä olla tietoinen.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme