Savu tappaa enemmän ihmisiä kuin tuli

1. tammikuuta 1

Myrkyllisen savun hengittäminen aiheuttaa enemmän kuolemia kuin tulipalon liekit.

Kaikki palavat materiaalit tuottavat jonkin verran myrkkysavua palaessaan.  Myrkkysavun määrä riippuu materiaalista, saatavilla olevan hapen määrästä ja paloajasta.  Myrkkysavu on hengenvaarallista, jos savun myrkkypitoisuus on korkea ja altistumisaika pitkittyy.  

Tulipalon alkuvaiheessa ennen palon leimahtamista ensimmäisenä syttyneet esineet, kuten huonekalut ja muut huoneessa olevat tavarat, alkavat savuta.  Kun tulipalo voimistuu ja leimahtaa, savun määrä ja myrkyllisyys kasvaa räjähdysmäisesti.  

Jos paloa ei sammuteta tai se ei sammu itsestään, se leviää huoneen muihin osiin ja syttyviin rakennusmateriaaleihin (mukaan lukien rakennuksen julkisivu, jos tuli työntyy ikkunoiden läpi). Syttyvät rakennusmateriaalit lietsovat tulta ja lisäävät myrkkysavun määrää.  Talon läpi ja julkisivun kautta ylöspäin leviävä tulipalo on uhka kaukana palon syttymispisteestä oleville rakennuksen asukkaille ja se tekee pakenemisesta vaikeaa.

Tulipalot leviävät nykyään 5–10 kertaa nopeammin kuin 1950-luvulla1. Rakennuksen asukkaiden ja pelastustyöntekijöiden turvallisuus riippuu siis rakennuksen paloteknisestä käyttäytymisestä, mukaan lukien paksun myrkyllisen savun leviäminen. Savu tappaa enemmän ihmisiä kuin tuli.  Tilastojen mukaan yli puolet Ison-Britannian rakennuspalojen uhreista menehtyy savun vuoksi2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics, Iso-Britannia 2013–2015, tammikuu 2015

Paloturvallisuus

Kivivillan kaltaisten palamattomien materiaalien käyttö rakennuksissa voi estää palon leviämisen ja auttaa pitämään asukkaat turvassa.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme