Luontaista suojaa

1. tammikuuta 1

Palamattomat materiaalit eivät lietso tulta, oli palo miten kova tahansa

Palamaton vs. paloa hidastava

Termit ”palamaton” ja ”paloa hidastava” sekoitetaan usein keskenään. Termien välillä on kuitenkin iso ero. Palamaton materiaali ei syty palamaan. Se on yksinkertainen ja selkeä ominaisuus. Paloa hidastavat materiaalit puolestaan lietsovat tulta, kun materiaalissa olevat paloa hidastavat kemikaalit ovat kuluneet loppuun. Paloa hidastavien materiaalien määrittely on vaikeampaa. 

Sen vuoksi palamattomuus on paloturvallisuusmääräysten kulmakivi kaikkialla maailmassa ja sillä on tärkeä rooli myös rakennusturvallisuudessa. Palamattomat rakennusmateriaalit tai elementit vastustavat tulta tehokkaasti palon lähteestä, lämpötilasta tai hapen määrästä riippumatta. Paloturvallisuusmääräykset eivät rajoita palamattomien materiaalien käyttöä rakennuksissa.

Paloa hidastava

Paloa hidastavat materiaalit puolestaan syttyvät palamaan. Palavien materiaalien paloteknisen käyttäytymisen mittaamisesta ei ole olemassa maailmanlaajuisia säännöksiä, mutta mittauksissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • tuotteen syttymisherkkyys
  • palon yhteydessä vapautuvan lämmön määrä
  • palon leviäminen tuotteen pinnalla
  • tuotteen hajoaminen palon edetessä
  • vapautuvan savun määrä ja myrkyllisyys.

Ratkaiseva rooli 

Syttyvien materiaalien luokittelu on monimutkaista erilaisten rajojen takia ja niiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaillaan usein testiolosuhteisiin perustuen. Käyttäytymisluokitukset voivat myös olla erilaisia riippuen siitä, käytetäänkö tuotetta yksinään vai onko se osa rakennelmaa. Esimerkiksi ”kulutuskäyttäytymistä” käsittelevä luokitus kuvailee suojaavan kerroksen sisällä olevan paloa hidastavan eristeen käyttäytymistä, vaikka pintakerroksella on testituloksen kannalta huomattavasti merkittävämpi rooli kuin sen sisällä olevalla materiaalilla.

Palamattomilla materiaaleilla on tärkeä rooli rakennusten paloturvallisuuden takaamisessa. ROCKWOOL suosittelee, että kerrostalojen, pilvenpiirtäjien ja korkean käyttöasteen rakennusten (kuten sairaalat, hoitokodit, koulut, hotellit ja urheilustadionit, joista poistuminen voi olla haastavaa rakennuksen korkeudesta riippumatta) julkisivuverhoukseen ja eristykseen käytettäisiin vain palamattomia materiaaleja. 

Paloturvallisuus

Kivivillan kaltaisten palamattomien materiaalien käyttö rakennuksissa voi estää palon leviämisen ja auttaa pitämään asukkaat turvassa.

Lisätietoja

Aiheeseen liittyvät tarinat

Muut ajattelutapamme