Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Vakuutukset kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä

Olemme laatineet vakuutukset kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä Rockfon-alakattolevyjä varten, jotta niiden vaikutus on helpompi dokumentoida sertifiointien saamiseksi ja kun niitä käytetään rakennusprojekteissa, joille asetetaan kestävän kehityksen vaatimuksia.

Ne sisältävät tietoja esimerkiksi kierrätetystä sisällöstä, ilmastopäästömerkinnöistä, materiaalien ainesosien julkistamiseksi läpinäkyvästi ja kuitujen turvallisuudesta.

Löydät vakuutukset kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä täältä.

02

Ympäristöselosteet

Jotta Rockfon-tuotteiden ympäristötehokkuudesta tiedotetaan paremmin, julkaisemme ympäristöselosteita (EPD).

Ympäristöselosteet ovat tuotekohtaisia ja kolmas osapuoli on varmentanut ne EN15804-standardin mukaisesti, joten saat niistä tietoosi rakennusten sertifiointijärjestelmien perusteella saatavat pistemäärät.

Löydät ympäristöselosteemme täältä.

03

Turvallisen käytön ohjeet

Kivivillaytimemme on vaaraton materiaali. Maailman terveysjärjestö (WHO) on samaa mieltä.

Riippumaton kolmas osapuoli vertaa materiaaleja REACH-ehdokasluetteloon säännöllisesti. Rockfon antaa käyttöön turvallisen käytön ohjeet osana palveluitaan.

04

Kestävyysraportti

Tuotannon kestävän kehityksen tunnusluvut julkistetaan ROCKWOOL-konsernin kestävän kehityksen raportissa. Raportti perustuu Global Reporting Initiative (GRI) -standardeihin.

Lisäksi konsernin hiilidioksidipäästötehokkuus julkistetaan säännöllisesti kansainvälisissä raportointiympäristöissä, kuten Carbon Disclosure Project (CDP).

Pidämme kierron suljettuna

Kiertotalousmallissa pyritään muuttamaan nykyinen suoraviivainen kulutusmalli. Resurssien uudelleenkäyttö tehokkaasti ja kannattavasti vähentää materiaalijalanjälkeä. Jotta maailma olisi resurssitehokas, meidän on tarjottava kestävimpiä tuotteita ja samalla käytettävä mahdollisimman vähän resursseja.

 Yhdestäkään tehtaastamme ei lähetetä kivivillajätettä kaatopaikalle
 Hanki kaikki kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä suljetun kierron tuote. Kivivilla voidaan käyttää uudelleen.
 Kivivilla on suljettuun kiertoon perustuva, täysin kierrätettävä materiaali. Emme kierrätä huonommaksi, vaan se voidaan kierrättää yhä uudelleen...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Vuonna 2019 kerättiin kierrätettäväksi 159 000 tonnia kivivillaa.

Me kierrätämme muiden tuottamia jätteitä paremmiksi

Tuotteen kestävän kehityksen profiilin arvioinnin tulee perustua kierrätysvirran (toisioraaka-aineen) uudelleenkäyttövaihtoehtojen täydelliseen ymmärtämiseen.

 Kierrätämme muilla teollisuudenaloilla tuotettuja jätteitä paremmiksi ja luomme lisäarvoa, koska estämme niiden päätymisen kaatopaikoille. Hyödynnämme jätemateriaalia.
 Emme siirrä niukkoja resursseja pois muilta toimialoilta.
 Edistämme kiertotaloutta päättäväisin ottein.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Runsas luonnonvara

Kivivillan raaka-ainetta esiintyy luonnossa runsaasti, ja tämä rakennusmateriaali täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Havaijilla 1900-luvun alussa keksitty kivivilla on luonnollinen tulivuoritoiminnan sivutuote. Se perustuu sulavaan kiveen, joka muodostaa luonnollisia kuituja.

Maapallo tuottaa 38 000 kertaa enemmän kivimateriaalia kuin mitä ROCKWOOL-kivivillan valmistamiseen käytetään vuosittain

 

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Turvalliset ja vaarattomat materiaalit

ROCKWOOL kivivillatuotteiden kanssa on turvallista elää, ja ne ovat turvallisia asentaa ja valmistaa.

 Kivivillakuitujen turvallisuus on dokumentoitu sadoissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä artikkeleissa yli 55 vuoden ajan.
 WHO:n syöväntutkimuslaitos (IARC) poisti kivivillan mahdollisesti syöpää aiheuttavien aineiden luettelostaan.
 Kivivillaytimemme on saanut sertifioinnin EU-säädösten (EU) nro 1272/2008 ja direktiivin 97/69/ETA mukaisesti, koska se täyttää mineraalivillakuitujen turvallisuudelle asetettavat Note Q -vaatimukset.

 

 

 

 

Girl climbing rocks