Cradle to Cradle

Lyceum Schravenlant on Alankomaiden ensimmäinen koulurakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu Cradle to Cradle -periaatteen mukaisesti. Cradle to Cradle -filosofia on kokonaisvaltainen lähestymistapa kulutukseen ja rakennusprosesseihin. Sen avulla pyritään luomaan järjestelmiä, jotka ovat tehokkaita ja käytännössä jätteettömiä. Kohteessa käytettyjä materiaaleja voidaan uudelleen käyttää toisessa tuotteessa ilman, että lopputuotteen laatu kärsii. Tällöin ei muodostu lisää jätettä. Schiedamin kunta on ottanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kunnallisten rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Se tapahtuu ottamalla huomioon rakennuksen odotetun käytön ja kantamalla vastuun siitä, mitä rakennukselle tapahtuu, kun se on tullut elinkaarensa päähän. Siksi Schiedamin kunnan julkiset rakennukset täytyy voida purkaa kokonaan, ja niiden materiaalit on voitava käyttää uudelleen uusien tuotteiden valmistamiseen. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensin arvioitiin, että voidaanko vanha koulurakennus kunnostaa. Suurin osa sen 1960-luvulta peräisin olevista materiaaleista ei täyttänyt kestävän kehityksen periaatteita. Muista tuolla vuosikymmenellä rakennetuista kouluista poiketen tämä rakennus oli suunniteltu vanhanaikaista opetusjärjestelmää varten. Energiankulutuksen laskeminen nykyään vaadittavalle tasolle olisi käynyt kalliimmaksi kuin uusi rakennus.

“Suunnittele koulusi”

Kun Haagissa toimiva LIAG architecten sai toimeksiannon, päätettiin innovatiivisesta lähestymistavasta. 600 opiskelijan tarpeet ja ajatukset haluttiin nostaa suunnitteluprosessin keskipisteeksi. Yhteistyössä koulun kanssa toteutettiin kolmipäiväinen projekti "Suunnittele koulusi". Opiskelijoita pyydettiin suunnittelemaan koulu itseään varten. Opiskelijat tutustuivat muihin rakennusprojekteihin ja kehittivät omia ratkaisuja, jotka esiteltiin muille opiskelijoille, heidän vanhemmilleen ja kunnalle. Ne otettiin huomioon osana LIAGin suunnittelutyötä. Tuloksena syntyi verraten pieni täysin C02 neutraali rakennus, jossa on optimaalinen lämpötila ja ilmanvaihto täyttää Alankomaiden tiukimmat vaatimukset (Frisse Scholen Klasse A). Rakennuksessa on 120 aurinkopaneelia, wc:t huuhdellaan kerätyllä sadevedellä ja rakennusmateriaalit ovat kierrätettyjä sekä kierrätyskelpoisia. Tällaisia ovat myös akustiset kivivillalevyt, joita rakennuksessa on käytetty 30 000 m² ja joiden ansiosta tilojen akustointi on ihanteellinen. Pitkä poronjäkälästä tehty seinäpinta lisää akustistista vaimennusta ja säätelee rakennuksessa vallitsevaa ilmankosteutta. Sisäilmaston merkityksen sisällyttäminen osaksi kestävän kehityksen keskustelua vakuutti kunnan ja koululautakunnan siitä, että oli ratkaisevan tärkeää investoida myös tähän alueeseen.

Terveellinen sisäilmasto ja hyvä akustiikka

LIAG architectenin Thomas Bögl kertoo, että kestävän kehityksen vaatimuksia ei täytetä pelkästään valitsemalla ympäristöön vain vähän vaikuttavia materiaaleja. "Rakennus täyttää kestävän kehityksen vaatimukset vain jos se täyttää tarkoituksensa, mikä tässä tapauksessa on koulutus. Sisäilmaston täytyy myös tuntua terveelliseltä." "Energiatehokas ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävistä materiaaleista tehty rakennus ei määritelmällisesti vielä ole terve, joten kiinnitimme runsaasti huomiota sisäilmastoon. Myös akustiikalla on suuri merkitys. Jos äänitaso pidetään alhaisena, stressi vähenee ja sairauspoissaoloja esiintyy vähemmän", Bögl jatkaa. Näin saatiin aikaan miellyttävä kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä koulurakennus, jolla on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen ja koska kohteessa voidaan ottaa käyttöön uusia tekniikoita ja huonetilat ovat muuntojoustavia. Rakennus voi kutistua tai laajentua tulevaisuudessa, ja sitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi liikuntatilat ja luokkahuoneet ovat käytettävissä koulupäivien päättymisen jälkeen.

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam
Alankomaat

Rakennus täyttää kestävän kehityksen vaatimukset vain jos se täyttää tarkoituksensa, mikä tässä tapauksessa on koulutus. Sisäilmaston täytyy myös tuntua terveelliseltä.

Thomas Bögl

LIAG Architectsin arkkitehdit
1/1
1/7

Lyceum Schravenlant

Sijainti:Schiedam, Alankomaat
Arkkitehti:LIAG architecten en bouwadviseurs
Asentaja:PBS, Oss
Valokuvaaja:Studio Moni
Tuotteet:Rockfon Sonar®
Reunamuodot:A
Mitat:600 x 600

Liittyviä asiakastarinoita